Τριφυλία: Έμπειρο συνεργείο αναλαμβάνει τη συλλογή ελαιοκάρπου

 

assets_large_t_175762_54026543


Έμπειρο συνεργείο αναλαμβάνει τη συλλογή ελαιοκάρπου στην Τριφυλία

Η μακρόχρονη εμπειρία μας και τα σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτουμε εγγυώνται τον συντομότερο χρόνο εργασίας και τις υψηλότερες αποδόσεις λαδιού.

τηλ. 6947807132