Άλλα 24 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε η Κομισιόν

 

euro_20_0


Στην έγκριση επιπλέον 24 Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το ελληνικό πρόγραμμα να βρίσκεται ακόμα σε διαβούλευση. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν την περίοδο 2014-2020 με κονδύλια από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Β΄ Πυλώνας) και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, θα δημιουργήσουν πάνω από 40.000 θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο. Το σύνολο της κοινοτικής χρηματοδότησης για τα 24 αυτά προγράμματα ανέρχεται σε 27 δισ. ευρώ. Μερικά από τα μέτρα που θα περιλαμβάνουν είναι Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Απονιτροποίηση και αφορούν περιφέρειες ή ολόκληρες χώρες.

Τα 24 ΠΑΑ που εγκρίθηκαν σήμερα – Δημόσια Δαπάνη από το ΕΓΤΑΑ* (σε εκατ. ευρώ)

Πρόγραμμα Κοινοτική Χρηματοδότηση Μερίδιο στο σύνολο του ΕΓΤΑΑ
Βουλγαρία  2.366,7 2,38%
Κροατία 2.026,2 2,04%
Τσεχία 2.305,7 2,32%
Γερμανία (Baden-Württemberg) 709,6 0,71%
Γερμανία (Berlin + Brandenburg) 1.050,7 1,06%
Γερμανία (Lower Saxony + Bremen) 1.119,9 1,13%
Γερμανία (Rhineland-Palatinate) 299,8 0,30%
Γερμανία (Saarland) 33,6 0,03%
Γερμανία (Schleswig-Holstein) 419,5 0,42%
Γερμανία (Thuringia 679,7 0,68%
Ιρλανδία 2.190,6 2,20%
Ιταλία (National Rural Network) 59,7 0,06%
Ιταλία (Bolzano) 158,0 0,16%
Ιταλία (Emilia-Romagna) 513,0 0,52%
Ιταλία (Toscana) 414,7 0,42%
Ιταλία (Veneto) 510,7 0,51%
Ρουμανία 8.128,0 8,18%
Ισπανία (Εθνικό Πρόγραμμα) 237,8 0,24%
Ισπανία (Aragón) 467,0 0,47%
Ισπανία (La Rioja) 70,0 0,07%
Ισπανία (País Vasco) 87,1 0,09%
Σουηδία 1.763,6 1,78%
Μεγάλη Βρετανία (Σκωτία) 844,7 0,85%
Μεγάλη Βρετανία (Ουαλία) 655,8 0,66%

* Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί το 62% του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της Ε.Ε.