Δίχως γεωργική εκπαίδευση το 71% των αρχηγών αγροτικών εκμεταλλεύσεων

 

3E4E127A6E3FEE5535EA0561321A6717


Μόνο το 30% των επικεφαλής αγροτικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ δήλωσαν ότι είχαν παρακολουθήσει κάποιο είδος της γεωργικής εκπαίδευσης όταν ρωτήθηκαν σχετικά με το επίπεδο της εκπαίδευσής τους το 2010 (το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), αλλά μόνο 6,9% είχε ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο της γεωργικής εκπαίδευσης. Οι υπόλοιποι διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων (71%) δήλωσαν πως έμαθαν το επάγγελμά τους μόνο μέσω της πρακτικής εμπειρίας.

Σε επίπεδο κρατών μελών, το Λουξεμβούργο (45,9%), η Τσεχία (37,1%), το Βέλγιο (26,4%), η Λετονία (26,1%), η Αυστρία (25,6%) και η Πολωνία (24,6%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν ακολουθήσει ένα πλήρη κύκλο γεωργικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η έρευνα της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Η πρακτική εμπειρία ως η μόνη βάση για τη διαχείριση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην ΕΕ των 13 νέων κρατών – μελών, όπου το 85% των αγροτών δεν έχουν παρακολουθήσει κάποια γεωργική κατάρτιση.
Η πλήρης γεωργική κατάρτιση είναι πιο συχνή (13,9%) μεταξύ των νεότερων γεωργών της ΕΕ (κάτω από 35 ετών), ιδίως στην ΕΕ των 15 παλαιών κρατών μελών, όπου περίπου το 20% των νέων γεωργών έχουν λάβει πλήρη εκπαίδευση.

Το Λουξεμβούργο (62,5%), η Γαλλία (57,9%) και το Βέλγιο (54,9%) έχουν τα υψηλότερα μερίδια από άρτια εκπαιδευμένους νέους αγρότες.

Ωστόσο, το 40% των νέων γεωργών στην ΕΕ-15 επικαλείται ακόμη την πρακτική εμπειρία το 2010, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν περισσότερο από δύο φορές υψηλότερο στην ΕΕ-Ν13, ιδιαίτερα στη Ρουμανία (97,1%) και στη Βουλγαρία (94,3%).

Η γεωργία με βάση την πρακτική εμπειρία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη (75%) στους ηλικιωμένους γεωργούς (55 ετών και άνω).

Η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Μάλτα έχουν όλες πάνω από το 90% των ηλικιωμένων γεωργών, χωρίς οποιαδήποτε γεωργική εκπαίδευση.

Περίπου το ένα τρίτο των αγροτών άνω των 55 ετών στο Λουξεμβούργο (35,6%) έχουν πλήρη γεωργική εκπαίδευση, ενώ περισσότερο από το 60% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν ολοκληρώσει κάποια στοιχειώδη γεωργική κατάρτιση στη Γερμανία (62,8%) και στην Ολλανδία (61,6%).

Πηγή: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/c24_en.pdf