ΔΑΟΚ Π.Ε Μεσσηνίας: Αναδιάρθρωση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

 

thumbnail


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπενθυμίζει στους αμπελοκαλλιεργητές ότι την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016 θα υλοποιηθεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (ΚΥΑ 3832/75322/18-06-2013).
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας έως τις 15 Μαϊου 2015.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (υπόδειγμα 1),
2) Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες,
3) Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης,
4) Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2014 ή 2015,
5) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
6) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της Εφορίας,
7) Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής,
8) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας.
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο ένα στρέμμα. Δεν είναι επιλέξιμοι στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις δύο τελευταίες περιόδους εφαρμογής. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ χρόνων από το έτος πληρωμής.
Πληροφορίες στο Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης, β΄ όροφος, Διοικητήριο, τηλ. 27213 61213 και στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Πύλου (27230 22151).