Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας: Ορίστηκαν οι προϋποθέσεις επαγγελματικού αλιευτικού τουρισμού

 

737665_h0112633.limghandler


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας

ανακοινώνει ότι :

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 97/Β/20-01-2015, η ΚΥΑ 414/2354/20-01-2015 η οποία αφορά

προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία νια τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς.

 

Προϋποθέσεις

Αλιευτικά σκάφη, που διενεργούν αλιευτικό τουρισμό υποχρεούνται να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα.
  • Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία εκτός της Τράτας βυθού με δίχτυα (Μηχανότρατα) και του Γρίπου που σύρεται από σκάφος(βιντζότρατα).
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία
  • Να παραλαμβάνουν μέχρι 12 επιβάτες
  • Να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Πιστοποιητικό Ασφαλείας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση)
  • Να υπάρχει ειδικός χώρος παραμονής για το σύνολο των επιβατών, ώστε να είναι ασφαλείς κατά την διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα να μην την παρεμποδίζουν.

 

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους σε ισχύ
  • Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92).

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμ. Αλιείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ΔΑΟΚ Τριφυλίας Τμ. Αλιείας Ελ. Βενιζέλου 29 Κυπαρισσία και στο τηλ. 2761022958