Εγκύκλιος Φάμελλου ορίζει ποιες αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών κατατίθενται δωρεάν

 

dasikos_xartis_kilkis


Με εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος και εστάλη από την Τρίτη 4 Ιουλίου στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39 Α ́) και του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α ́) και οδηγίες για τον χειρισμό ζητημάτων που έχουν προκύψει με αφορμή την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος 158577/1580/04.07.2017 περιλαμβάνει δυο μέρη:

  • Στο πρώτο μέρος δίνονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους δασικούς χάρτες (αναδασωτέες εκτάσεις, αντιρρήσεις, πρόδηλα σφάλματα),
  • ενώ το δεύτερο μέρος αφορά τις λοιπές διατάξεις του ν. 4467/2017 (έγκριση επέμβασης, εξαγορά, παραχωρητήρια, τοπογραφικά διαγράμματα, κ.α.).

Συνοδευτικά αρχεία

Ολόκληρη η εγκύκλιος