Ελλάδα-Ισπανία 1-0 στην κατανάλωση ελαιολάδου

 

λαδι


Η Ισπανία, ως γνωστόν, είναι η πρώτη ελαιοπαραγωγός χώρα παγκοσμίως αλλά παρόλα αυτά δεν είναι και η πρώτη στην κατανάλωση καθώς στην Ελλάδα καταναλώνεται η διπλάσια ποσότητα ελαιολάδου από ότι στην Ισπανία.

Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της GEA Westfalia Separator Ibérica, Juan Vilar Hernández, σε συνέδριο με τίτλο «Ο Διεθνής ελαιοκομικός τομέας, μια προοπτική προσφοράς και ζήτησης», που έλαβε χώρα στις 22 Ιαν. στην Ισπανία, στο οποίο έγινε λεπτομερής αναδρομή στη παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση ελαιολάδου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Vilar, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις προοπτικές του τομέα, στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση και στη τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Επίσης μίλησε για τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, εντός και εκτός χώρας, τη συσκευασία και την επισήμανση.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τονίστηκε η σημερινή δομή της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου και πώς εμφανίζονται οι αναδυόμενες, στην παραγωγή έξτρα παρθένου, χώρες, όπως η Ινδία και Βραζιλία με νέες φυτεύσεις. Ειδική μνεία έγινε στην απαραίτητη προσπάθεια για την αύξηση της κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο. «Οι στρατηγικές που ακολουθούνται στο θέμα των εξαγωγών είναι καλές, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης εντός της χώρας, όσον αφορά την πώληση και την κατανάλωση», σημείωσε ο Vilar.