Η εξαγωγική επίθεση της Ελλάδας

exagoges-696x464


Η έξοδος από την κρίση απαιτεί εξωστρεφή ανάπτυξη, τονίζει στην «ΥΧ» ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν.

Ποια είναι, όμως, τα αναγκαία βήματα που πρέπει να γίνουν για να βοηθήσουμε τα ελληνικά τρόφιμα να διευρύνουν την παρουσία τους σε ξένες αγορές συστηματικά, επαγγελματικά και με άμεσα οφέλη για την ελληνική οικονομία;

To πρώτο βήμα, για τους καλά γνωρίζοντες, είναι η συναίνεση, η κατάστρωση και η υλοποίηση μιας συντονισμένης και στοχευμένης εθνικής εξαγωγικής προσπάθειας. Με όχημα τα προϊόντα στα οποία έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και σε αγορές που υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση γι’ αυτά. Με εμπιστοσύνη στα ποιοτικά χαρακτηριστικά μας και «θράσος» υψηλότερης τιμής από τον ανταγωνισμό. Ως μικρή χώρα, δεν μπορούμε να πουλάμε φθηνή πρώτη ύλη, αλλά ακριβά ποιοτικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες στους λίγους που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για να τα αποκτήσουν.

Η περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών μας μπορεί να επιτευχθεί με έναν συνδυασμό άμεσα εφικτών κινήσεων:

  • αύξηση του μεγέθους της μέσης εξαγωγικής επιχείρησης,
  • αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων μας,
  • συστηματική βελτίωση της εικόνας των ελληνικών προϊόντων και του brand name της χώρας μας,
  • βελτίωση του συντονισμού και των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους εξαγωγείς, ιδιαίτερα τους νέους,
  • επικέντρωση πόρων και προσπαθειών σε επιλεγμένες αγορές-στόχους, με καθαρά επιχειρηματικό πνεύμα, με προτεραιότητα σε κοινές, κλαδικά και γεωγραφικά, δράσεις.

Αν τα ανωτέρω εφαρμοστούν με σχέδιο, η αύξηση των εξαγωγών μας θα είναι ραγδαία. Αυτό σημαίνει ασφάλεια και σιγουριά για τους εξαγωγείς, καλύτερες τιμές και περιθώρια κέρδους, βελτίωση της ποιότητας, της φήμης και των μεριδίων μας στις ξένες αγορές. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη απασχόληση στην ύπαιθρο και καλύτερα εισοδήματα για τον αγρότη.

«ΥΧ»