Ινστιτούτο Ελαιοκομίας στην Αργεντινή

 

aceitunas-la rioja-argentina


Η όλο και αυξανόμενη αργεντίνικη ελαιοκομία έχει πλέον ένα νέο σύμμαχο υποστήριξης όλης της αλυσίδας αξίας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, το Εθνικό Ινστιτούτο Ελαιοκαλλιέργειας (ΙΝΟ), η δημιουργία του οποίου προσφάτως ανακοινώθηκε με σχέδιο νόμου.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελαιοκομίας, εστιασμένο στην προστιθέμενη αξία και την πιστοποίηση της ποιότητας.

Θα συμβάλει στην αναπτυξη, την προώθηση, την εξειδίκευση, την εμπορία, σε όλη την ελαιοκομική δραστηριότητα της χώρας, θα πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μελέτες για την εξασφάλιση βιώσιμης γεωργίας μακροπρόθεσμα, και θα προωθεί τα «eco-compatible» προϊόντα.

Επίσης, θα επιδιώκει την επέκταση των εξαγωγών των τυποποιημένων ελαιολαδων και ελιών, θα ενθαρρύνει την επαγγελματική κατάρτιση και προστασία των μικρών και μεσαίων παραγωγών και εργαζομένων στον τομέα.

Τέλος, το Ινστιτούτο θα έχει ως αποστολή την προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, την πιστοποίησή τους και την ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου παραγωγής.