Μέχρι 30 Ιουνίου οι αιτήσεις φορέων και οινοποιών για το πρόγραμμα προώθησης οίνων σε αγορές Τρίτων Χωρών

wines_of_greece


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων σε αγορές Τρίτων Χωρών» να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την 30ή Ιουνίου 2017 στην ∆ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής.

Επισημαίνεται, ότι το ύψος του προϋπολογισμού του μέτρου όσον αφορά την Ενωσιακή και Εθνική Χρηματοδοτική Συμμετοχή, ορίζεται στο άρθρο 16 της υπ. αριθμ. 302157/10.06.2009 Κ.Υ.Α. (Β′ 1209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, είτε στο Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, είτε στον ιστότοπο του Υπουργείου (Αγρότης-Επιχειρηματίας-Γεωργία-Οίνος-Προώθηση-Προβολή Οίνου σε Τρίτες Χώρες).

Συνοδευτικά αρχεία

Το ενημερωτικό έγγραφο