Ματαιώθηκε το πρόγραμμα διανομής δωρεάν φρούτων στα σχολεία για φέτος

 

frouta_sta_sxoleia_2


Στην απόφαση οριστικής ματαίωσης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία και φορέα εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων για το σχολικό έτος 2014-2015, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Βαγγέλης Αποστόλου, λόγω:

α. μη δυνατότητας υλοποίησης του έργου στο σύνολό του σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β. του περιορισμένου χρονικού διαστήματος για την υλοποίηση του έργου μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 2014-2015.