Οι δικαιούχοι της βιολογικής κτηνοτροφίας στη Μεσσηνία

 

e408296c072a8d66990474622f8c1f4a_L


Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Μεσσηνίας και έχουν κοινοποιηθεί στους δήμους της περιοχής, οι τελικές καταστάσεις με τους δικαιούχους και τους απορριπτόμενους της βιολογικής κτηνοτροφίας για τη νέα πενταετία.

 

Επιτυχόντες είναι οι: Πολυξένη Δημ. Αργυροπούλου, Βασίλειος Ιωάν. Βεργινάδης, Ιωάννης Βασ. Βεργινάδης, Θεόδωρος Αντ. Δελλής, Χριστίνα Γ. Κομπότη, Γεώργιος Γρηγ. Κομπότης, Χρήστος Παν. Κρικέας, Ηλίας Δημ. Μακρυγιώργος, Ευγενία Μην. Μανιατέα, Νικόλαος Κων. Μανιατέας, Γιούλα Βασ. Μητσέα, Γεώργιος Ιωάν. Μητσέας, Αριστείδης Γεωρ. Νιάρχος, Ηλίας Νικ. Νίκας, Μερόπη Ιωάν. Ξερέα, Ιωάννης Σταύρ. Παπανικολάκος, Αναστασία Σταύρ. Παπανικολάκου, Κωνσταντίνος Γεωρ. Ταμπουρέας, Βασίλειος Γεωρ. Τζανετέας, Ελευθέριος Ευάγγ. Τσιλιμπέρδης, Κωνσταντίνος Ευάγγ. Τσιλιμπέρδης.

 

Απορρίφθηκε ο Ευάγγελος Διον. Μελετέας.