Στη ρύθμιση των 100 δόσεων οφειλές αγροτών ύψους 21,16 εκατ. ευρώ

 

3EF1270C374BE3FDDF0A1A0AE4C0CD44


Χρέη 2.564 αγροτών προς τον ΟΓΑ συνολικού ύψους άνω των 21,166 εκατ. ευρώ έχουν ρυθμιστεί με βάση το νόμο 4305/2014 για τις 100 δόσεις και έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ΚΕΑΟ για το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων.
Μέχρι στιγμής από τα χρέη προς τον ΟΓΑ έχουν εισπραχθεί 498.000 ευρώ περίπου. Συνολικά οι ασφαλιστικές οφειλές που έχουν ρυθμιστεί ως τώρα ανέρχονται στα 810 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά για το κάθε ταμείο τα στοιχεία έχουν ως εξής:

(Ρυθμίσεις / Οφειλές / Εισπράξεις)

ΚΕΑΟ ΙΚΑ & ΙΚΑ ΕΤΑΜ: 22.084 / 648.009.772,26 / 34.663.237,80

ΚΕΑΟ ΟΑΕΕ: 10.084 / 139.038.615,45 / 6.802.229,56

ΚΕΑΟ ΟΓΑ: 2.564 / 21.166.878,83 / 498.027,09

ΚΕΑΟ ΕΤΑΑ: 48 / 2. 774.335,31 / 170.324,66

Σύνολο: 35.500 / 810.989.601,85 / 42.133.819,66

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, το συνολικό ύψος των ασφαλιστικών οφειλών που ρυθμίστηκαν με βάση το νόμο για τις 100 δόσεις ανέρχεται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2014 σε 751.540.345,63 ευρώ.

Η διαφορά που καταγράφεται μεταξύ των ποσών που ρυθμίζονται στο ΙΚΑ και των ποσών που ανακοινώνονται από το ΚΕΑΟ, υπάρχει επειδή τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μεταφέρουν πάντα στο Κέντρο προς είσπραξη το συνολικό ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών.

Tο σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται σε 14 δισ. ευρώ.