Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στις 26 Γενάρη

 

8609C264A0BB2A88DA960DFC02A049B6


Απλοποίηση της ΚΑΠ, βιολογικά και εμπάργκο στην ατζέντα της λετονικής προεδρίας.
Ο Λετονός υπουργός γεωργίας και πρόεδρος του Συμβουλίου, Γιάνις Ντούκλαβς.Ο Λετονός υπουργός γεωργίας και πρόεδρος του Συμβουλίου, Γιάνις Ντούκλαβς.
Ο Λετονός υπουργός γεωργίας και πρόεδρος του Συμβουλίου, Γιάνις Ντούκλαβς, θα εστιάζει στη βιώσιμη προσέγγιση της γεωργίας και της αλιείας με σκοπό την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα. Επίσης, φιλοδοξεί να πετύχει την απλοποίηση του νέου κανονισμού για τη βιολογική γεωργία και τα τρόφιμα το αργότερο μέχρι και τη λήξη της λετονικής προεδρίας στις 30 Ιουνίου.

Στην σύνοδο που είναι και η πρώτη μετά την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Λετονία την χώρα μας θα εκπροσωπήσει εκτός απροόπτου κάποιο υπηρεσιακό στέλεχος του ΥπΑΑΤ.

Οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ θα ενημερωθούν σχετικά με τις συνέπειες της συνεχιζόμενης ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ και τα μέτρα που έχουν θεσπισθεί για το μετριασμό αυτών των συνεπειών.
Ειδικότερα, για τον τομέα της αλιείας, οι υπουργοί στο Συμβούλιο θα πραγματοποιήσουν ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας στη Βαλτική. Αυτό εντάσσεται στην πολιτική της ΕΕ για τη διαχείριση της αλιείας και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων.

Επίσης, η Κομισιόν θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την πορεία της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης μέσω του κανονισμού «Omnibus». Ο κανονισμός συγκεντρώνει όλες τις αλλαγές των τεχνικών μέτρων και των ελεγκτικών κανονισμών που απαιτούνται για τη θέση σε εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης.