Σύσταση ομάδα εργασίας με στόχο την κατάθεση φακέλου ΠΓΕ για το ελληνικό γιαούρτι

 

giaourti-elliniko-1-696x464


Στην σύσταση μιας 14μελούς Ομάδα Εργασίας η οποία θα εργαστεί με στόχο το συντονισμό και την ενημέρωση των συλλογικών φορέων παραγωγής του ελληνικού γιαουρτιού, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία σύνταξης φακέλου ΠΓΕ υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου.

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση: «Έργο της οµάδας είναι ο συντονισµός και η ενηµέρωση των συλλογικών φορέων της παραγωγής του ελληνικού γιαουρτιού, καθώς και των παραγωγών της πρώτης ύλης, προκειµένου να συναποφασιστούν και να προετοιµαστούν οι τεχνικές λεπτοµέρειες ενός φακέλου υποβολής αίτησης για καταχώριση της ονοµασίας «Ελληνικό Γιαούρτι» στο ενωσιακό Μητρώο Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) – Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ). Στην Οµάδα Εργασίας µπορούν να συµµετέχουν, µετά από πρόσκληση της Προέδρου, ως εµπειρογνώµονες και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων, χωρίς δικαίωµα ψήφου».

Η θητεία της Προέδρου και των µελών της οµάδας εργασίας ορίζεται διετής.

Η Οµάδα Εργασίας είναι µη αµειβόµενη

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια