Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην γεωργία της Ε.Ε. παρουσιάζει η Ελλάδα

 

505x_sustainable-agriculture-01


Η Ελλάδα, μαζί με την Ρουμανία, την Πολωνία και την Κροατία, παρουσίασε το 2013 το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στη γεωργία ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης σύμφωνα με σχετική έρευνα του εργατικού δυναμικού στην Ε.Ε.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, η γεωργία απασχολούσε 9,8 εκατομμύρια άτομα το 2013, γεγονός το οποίο αντιπροσώπευε το 4,5% της συνολικής απασχόλησης στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε.

 

Μείωση της απασχόλησης

 

Όμως τόσο η απασχόληση στη γεωργία όσο και το μερίδιό της στη συνολική απασχόληση μειώθηκε κατά την περίοδο 2008-2013. Σε απόλυτους όρους, η μείωση αντιπροσωπεύει σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα.

 

Η μείωση του μεριδίου της συνολικής απασχόλησης είναι ακόμη πιο εμφανής στην ΕΕ των 13 νέων κρατών μελών (-2.0%) από ό, τι στην ΕΕ των 15 παλαιών (-1,6%) και στην ΕΕ των 28 κρατών μελών (-1,8%).

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στη γεωργία αυξήθηκε μόνο στη Γαλλία, την Ουγγαρία, στο Λουξεμβούργο και στην Εσθονία για την περίοδο 2008-2013.

 

Σταθερή η δασοκομία στην απασχόληση

 

Ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της δασοκομίας παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός κατά την περίοδο 2008-2013 στην Ευρώπη

Στην δασοκομία απασχολήθηκαν 0,5 εκατομμύρια άνθρωποι το 2013, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 0,2% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ-28.

 

Στη Λετονία, στη Φινλανδία και στη Σλοβακία, η δασοκομία είχε το υψηλότερο μερίδιο στη συνολική απασχόληση μεταξύ των κρατών μελών.

 

Το μερίδιο της απασχόλησης στον τομέα της δασοκομίας ήταν τρεις φορές υψηλότερο (0,6%) στην ΕΕ-N13 σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ-28 και αντιπροσωπεύει μόνο το 0,1% στην ΕΕ-15.

 

Ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της δασοκομίας παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός κατά την περίοδο 2008-2013 στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας μείωση μόνο κατά 0,4% σε επίπεδο ΕΕ-28. Αυτό οφείλεται σε μια μείωση της απασχόλησης στον τομέα της δασοκομίας στην ΕΕ-15 (-2,4%), ενώ τα νέα κράτη μέλη σημείωσαν μικρή αύξηση (+ 1,6%).

 

Η απασχόληση στην βιομηχανία τροφίμων

 

Στην βιομηχανία τροφίμων απασχολούνταν σχεδόν 5 εκατομμύρια άνθρωποι το 2013, νούμερο που αντιπροσωπεύει το 2,2% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ-28.

 

Η Γερμανία είχε τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στη βιομηχανία τροφίμων (0,9 εκατομμύρια άνθρωποι) που αντιπροσωπεύουν το 20% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου στην ΕΕ-28, και το 27% της ΕΕ-15.

 

Γερμανία μαζί με τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ισπανία και την Ιταλία απασχολούν περίπου το ήμισυ του συνολικού αριθμού των ατόμων σε αυτόν τον τομέα στην ΕΕ-28.

 

Ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, η βιομηχανία τροφίμων στην Κροατία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία και στην Ελλάδα παρουσίασε τις υψηλότερες τιμές στην ΕΕ.

 

Όλα τα κράτη μέλη εκτός από το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και ν Φινλανδία έχουν δει μια μείωση του αριθμού των ατόμων που απασχολούνται στη βιομηχανία τροφίμων κατά την περίοδο 2008-2013. Η απώλεια ήταν πιο σημαντική στη Βουλγαρία (ετήσιος ρυθμός -6,6%) και τη Μάλτα (-6.0%)

 

Σταθερές αξίες τουρισμός και γεωργία

 

Το 2013, ο τουρισμός απασχολούσε περίπου τον ίδιο αριθμό ατόμων (9,7 εκατομμύρια) με την γεωργία στην ΕΕ-28.

 

Η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό των ατόμων που εργάζονται στον τομέα αυτό στην Ευρώπη.

 

Το μερίδιο της απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης δείχνει μια διαφορετική εικόνα:

-Η Μάλτα πήρε το προβάδισμα (8,5%) και ακολουθούν η Κύπρος (8,1%), η Ισπανία (7,8%) και η Ελλάδα (7,2%).

-Σε απόλυτους όρους, ο τομέας του τουρισμού βελτιώθηκε κατά 0,3 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2008-2013, τα οποία αντιπροσωπεύουν μια ετήσια αύξηση της απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού (0,7%) κατά την ίδια περίοδο.

-Στα δύο άκρα του φάσματος στάθηκαν η Ρουμανία με την υψηλότερη μέση ετήσια αύξηση (+ 4,75%) και η Ελλάδα με την μεγαλύτερη απώλεια (-3.7%) του αριθμού των ατόμων που απασχολούνταν στον τομέα του τουρισμού μεταξύ 2008 και 2013.

Για περισσότερα δείτε εδώ (στα αγγλικά) σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 

Στέφανος Παπαπολυμέρου

papapolimerou@paseges.gr