Το ελληνικό ελαιόλαδο στην Ιαπωνία

iaponas_mazebei_elies


Αναλυτική έκθεση και οδηγό για τo ελαιόλαδο στην Ιαπωνία δημοσίευσε η ελληνική πρεσβεία στο Τόκυο. Στην έκθεση της ελληνικής πρεσβείας γίνεται αναλυτική παρουσίαση της αγοράς ελαιολάδου στην Ιαπωνία, των συνηθειών και των προτιμήσεων των Ιαπώνων καταναλωτών, καθώς και συμβουλές για τους επίδοξους εξαγωγείς.

Το ελαιόλαδο στην Ιαπωνία
Η έκθεση σημειώνει μεταξύ άλλων πως «σχεδόν το σύνολο του ελαιολάδου που καταναλώνεται στην ιαπωνική αγορά εισάγεται. Άνω του 60% του συνόλου προορίζεται για ιδιωτική κατανάλωση περίπου 30% απευθύνεται στην βιομηχανία τροφίμων, ενώ περίπου 10% προορίζεται για χρήση ως πρώτη ύλη καλλυντικών και φαρμάκων. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου είναι χαμηλή και ανέρχεται σε περίπου 400 ml κατ’ έτος (πηγή Διεθνές Συμβούλιο Ελαίας, 2014)»

Εισαγωγή και διανομή
Οι εισαγωγείς του προϊόντος εκτός από ορισμένες περιπτώσεις διακίνησης του ελαιολάδου σε μορφή χύδην δεν είναι οι ίδιοι διανομείς. Από την εισαγωγή έως την τοποθέτηση στο ράφι μεσολαβούν αρκετά ενδιάμεσα στάδια (εισαγωγέας, χονδρέμπορος, τοπικός αντιπρόσωπος, υποδιανομέας χώρος λιανικής πώλησης). Είναι πολύ δύσκολη η εξαγωγή απ’ευθείας στους χώρους λιανικής πώλησης, συνεπώς υπάρχει απόλυτη εξάρτηση από τον εισαγωγέα και το δίκτυο διανομής.

Στο εισαγόμενο ελαιόλαδο δεν επιβάλλονται δασμοί. Ο φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 8%. Το ελαιόλαδο εισάγεται στην Ιαπωνία α) σε μορφή χύδην και β) συσκευασμένο.
Οι εισαγωγές χύδην παρουσιάζουν πτωτική πορεία. Πρόκειται για ελαιόλαδο μέτριας ποιότητας το οποίο εισάγεται σε μεγάλες ποσότητες και το οποίο πωλείται στην συνέχεια με άλλη ετικέττα, ή με το όνομα του εισαγωγέα Ιαπωνικές εταιρίες εμφιαλώνουν το ελαιόλαδο με την δική τους επωνυμία.

Το μεγαλύτερο μέρος εισαγωγών ελαιολάδου αφορά συσκευασμένο ελαιόλαδο. Τα περιθώρια κέρδους είναι μεγαλύτερα και δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του προϊόντος. Η προσέγγιση της αγοράς γίνεται μέσω εισαγωγέα ο οποίος προωθεί το προϊόν στους διανομείς. Οι μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες απασχολούν ομάδες πωλήσεων, έχουν γνώση της αγοράς και των τάσεων και το δικό τους δίκτυο διανομέων. Προμηθεύουν χονδρέμπορους, τοπικούς διανομείς και την βιομηχανία τροφοδοσίας. Εξ αιτίας του αριθμού των ενδιαμέσων, ο εξαγωγέας δεν έχει κανέναν έλεγχο στην διανομή του προϊόντος του το οποίο φτάνει με ιδιαίτερα αυξημένη τιμή στο ράφι.

Από τον Ιάπωνα εισαγωγέα και το δίκτυο των συνεργατών/γνωριμιών του εξαρτάται η επιτυχία της τοποθέτησης ενός ποιοτικου προϊόντος στην ιαπωνική αγορά. Συνεπώς έχει μεγάλη σημασία η επιλογή της κατάλληλης ιαπωνικής εισαγωγικής εταιρίας η οποία θα διεκπεραιώσει τις διοικητικές διαδικασίες εισαγωγής, θα εξασφαλίσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την ιαπωνική νομοθεσία και θα διαμορφώσει την ετικέτα. Η σύναψη συμφωνίας προϋποθέτει αμοιβαία εμπιστοσύνη, απαιτεί χρόνο και υπομονή. Οι Ιάπωνες εισαγωγείς επιδιώκουν την μακροχρόνια συνεργασία και για τον λόγο αυτόν είναι πιθανόν να απαιτήσουν την αποκλειστικότητα. Απαιτούν σεβασμό των όρων της συμφωνίας και αποτελεσματικό service μετά την πώληση. Αλλαγή του εισαγωγέα μπορεί να ερμηνευθεί από την αγορά ως παραβίαση της εμπορικής συμφωνίας από τον εξαγωγέα και ενδεχομένως να βλάψει την φήμη του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση, την νομική ευθύνη για το προϊόν φέρει ο εισαγωγέας και όχι ο εξαγωγέας. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι εισαγωγείς πριν κλείσουν συμφωνία με τον εξαγωγέα να επιμένουν πολύ στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις ο εισαγωγέας υποβάλει το προϊόν σε χημική ανάλυση σε εργαστήριο της επιλογής του, προκειμένου να επαληθεύσει την ανάλυση που του χορηγεί ο εξαγωγέας.

Πόσο εισάγουν οι Ιάπωνες;
Οι ιαπωνικές εισαγωγές ελαιολάδου ανήλθαν σε 195,7 εκ.€ (24,1 δισ. γεν) το 2016, σε σύγκριση με 217,6 εκ.€ (28,5 δισ. γεν) το 2015. Συνεπώς σημειώθηκε πτώση κατά 10,1% σε όρους ευρώ και κατά 15,5% σε όρους γεν. Σε ό,τι αφορά την ποσότητα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 40,7 χιλ. τόνους το 2016, σε σύγκριση με 42,2 χιλ. τόνους το 2015 (πτώση κατά 3,6%). Το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά πτώσης τόσο ως προς την αξία όσο και ως προς την ποσότητα από το 2008. Η ταχύτερη πτωτικά μεταβολή της αξίας σε σχέση με την ποσότητα μπορεί να ερμηνευθεί ως ωρίμανση της αγοράς, καθώς ακόμη και τώρα παρατηρείται μεγάλη διακύμανση της τελικής τιμής ανάλογα με το κανάλι πώλησης.

Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Η θέση του ελληνικού ελαιολάδου
«Η ιαπωνική αγορά μονοπωλείται από την Ιταλία και την Ισπανία», σημειώνει η έκθεση. Αθροιστικά οι δύο χώρες είχαν το 93,7% των συνολικών εισαγωγών το 2016, από 93,1% το 2015. Οι ιταλικές εξαγωγές ανήλθαν το 2016 σε 92,3 εκ.€ ή 16 χιλ.τόνους και οι ισπανικές σε 91,2 εκ.€ ή 22,5 χιλ.τόνους. Οι εξαγωγές και των δύο χωρών ακολούθησαν την γενική πτώση της αγοράς έναντι του 2015. Οι ιταλικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 13,8% σε όρους αξίας αξίας και 1,5% σε όρους ποσότητας, ενώς οι ισπανικές μειώθηκαν κατά 16,2% και 5,8% ανιστοίχως.

Η Ελλάδα το 2016, όπως συνέβη και το 2015, κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των κυρίων χωρών προέλευσης, με την Τουρκία στην 4η θέση. Έως και το 2014, η Τουρκία βρισκόταν στην 3η θέση και η Ελλάδα στην 4η. Η ποιοτική διαφορά μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας είναι ότι η χώρα μας εξάγει σχεδόν αποκλειστικά παρθένο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (δασμ. κλάση 1509.10), ενώ οι τουρκικές εξαγωγές αφορούν κατά βάση «λοιπά ελαιόλαδα» κατώτερης ποιότητας (δασμ. κλάση 1509.90). Οι ελληνικές εξαγωγές (δασμ. κλάση 1509.10) ανήλθαν σε 4,67 εκ.€ το 2016, έναντι 5,84 εκ.€ το 2015 και 3,5 εκ.€ το 2014. To 2016 σημειώθηκε πτώση ως προς την αξία σε γεν κατά 24,9%. Ως προς την ποσότητα, οι ελληνικές εξαγωγές το 2016 ανήλθαν σε 888,2 τόνους έναντι 1.037,7 τόνων το 2015. Συνεπώς σημειώθηκε πτώση κατά 14,4%. Το μερίδιο αγοράς του ελληνικού ελαιολάδου στην ιαπωνική αγορά ανήλθε στο 2,4% το 2016 έναντι 2,7% του 2015. Ήταν η πρώτη πτώση του μεριδίου αγοράς μας μετά από 4 χρόνια συνεχούς βελτίωσης.

Η Τουρκία, όπως και το 2015, βρέθηκε στην τέταρτη θέση των χωρών προμηθευτών της Ιαπωνίας. Οι τουρκικές εξαγωγές βρίσκονται σε πτώση την τελευταία τριετία. Το 2016 ανήλθαν σε 2,7 εκ.€, έναντι 4,2 εκ. € το 2015 και 8,7 εκ.€ το 2014. Ποσοστιαία η πτώση το 2016 έναντι του 2015, σε όρους αξίας, ανήλθε σε 39,1%. Το μερίδιο της Τουρκίας διαμορφώθηκε στο 1,4% της αγοράς το 2016 από 4,9% το 2014. Ακολουθούν η Αυστραλία (μερίδιο αγοράς 0,8%), Τυνησία, Γαλλία, Χιλή (0,3% η κάθε μία), ΗΠΑ, Πορτογαλία και Αργεντινή (0,2% η κάθε μία).

Ιδιαιτερότητες της αγοράς ως προς το ελληνικό ελαιόλαδο
Η έκθεση της ελληνικής πρεσβείας αναφέρει ακόμα μερικές παρατηρήσεις σχετικά με το ελληνικό ελαιόλαδο. Αυτές είναι οι παρακάτω:

– Ο εξαγωγέας τυποποιημένου ελαιολάδου δεν ελέγχει την διανομή του προϊόντος .
– Το ελαιόλαδο έχει υψηλότερη τιμή από τα άλλα έλαια.
– Η αναγνωρισιμότητα του ελληνικού ελαιολάδου είναι χαμηλή. Ο Ιάπωνας καταναλωτής δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να εκτιμήσει την υψηλή ποιότητά του, όταν αυτή όντως υπάρχει.
– Το ελληνικό ελαιόλαδο δεν διαφοροποιείται επαρκώς από άλλα ελαιόλαδα. Συνήθως δεν δίνεται έμφαση στην ιστορία της εταιρείας ή του κτήματος ή στα ιδαίτερα χαρακτηριστικά του.
– Δεν υπάρχουν ελληνικά ελαιόλαδα στην αγορά που να προβάλλουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες ή άλλα στοιχεία
– Στην αντίληψη των Ιαπώνων καταναλωτών, το ελαιόλαδο συνεχίζει να είναι στενά συνδεδεμένο με την Ιταλία και την Ισπανία και κατά δεύτερο λόγο με την μεσογειακή κουζίνα
– Αρνητική δημοσιότητα για την χώρα μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
– Μεγάλες και ενίοτε ακαλαίσθητες συσκευασίες ελαιολάδου (οι Ιάπωνες προτιμούν κυρίως τις γυάλινες συσκευασίες των 250ml, βλ.ενότητα Ετικέτα – Συσκευασία). Η συσκευασία λευκοσίδηρου είναι ευκολότερο να υποστεί φθορές κατά την μεταφορά.
– Οι Ιαπωνέζοι καταναλωτές συνεχίζουν να δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα ιαπωνέζικα προϊόντα.
– Οι πωλητές και οι πωλήτριες στα σούπερ μάρκετ έχουν ελλιπή γνώση για το ελαιόλαδο και δεν μπορούν να προσανατολίσουν / να επηρεάσουν τους καταναλωτές.
– Μεταξύ ΕΕ-Ιαπωνίας δεν υφίσταται ακόμα νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει την κυκλοφορία στην ιαπωνική αγορά προϊόντων που βάσει του κοινοτικού δικαίου θεωρούνται ΠΟΠ-ΠΓΕ.
– Τα “bentos”, το φτηνό και εύγεστο συσκευασμένο φαγητό που διανέμεται σε εστιατόρια και kombis δεν δίνει κίνητρα κυρίως στους εργαζόμενους Ιάπωνες για μαγειρική στο σπίτι και ιδιαίτερα για την χρήση ακριβών υλικών.

Σημειώνεται ότι η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τόκυο έχει ανοίξει ηλεκτρονική πύλη για τη δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στην Ιαπωνία [Επιχειρηματικός οδηγός για Ιαπωνία 28/06/2017]

Συνημμένο αρχείο: Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τόκυο: «H ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» Το πλήρες κείμενο της έκθεσης της ελληνικής πρεσβείας

olivenews.gr