Το ισπανικό ελαιόλαδο επενδύει στην καινοτομία

elaiolado4-flynews


Πηγή: qcom.es

Το ισπανικό «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» διασφάλισε χρηματοδότηση 99.001 ευρώ για τη δημιουργία ενός διαπεριφερειακού κλιμακίου για την καινοτομία σε θέματα παραγωγικότητας και γεωργικής βιωσιμότητας (AEI-AGRI). Του κλιμακίου θα ηγείται η Διεπαγγελματική Ελαιολάδου της Ισπανίας (Aceites de Oliva de España). Η χρηματοδότηση θα προέρχεται κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (FEADER) και κατά 47% από το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας. Στόχος είναι να σχεδιαστεί ένα πλάνο για την αξιοποίηση από τον τομέα του ελαιολάδου των προόδων που έχουν επιτευχθεί στην αναζήτηση τεχνολογιών ικανών να δράσουν συμπληρωματικά ή ακόμα και να αντικαταστήσουν στο μέλλον την ανάλυση του panel test, κατά την εμπορική κατηγοριοποίηση και έλεγχο των ελαιολάδων.

Το παρθένο ελαιόλαδο είναι το μοναδικό τρόφιμο στην Ευρώπη που για τεθεί σε κυκλοφορία, υπόκειται σε υποχρεωτικό οργανοληπτικό έλεγχο από γευσιγνώστες. Η διεπαγγελματική ελαιολάδου της Ισπανίας, μαζί με το Υπουργείο Γεωργίας και το αρμόδιο για τη γεωργία τμήμα της τοπικής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας προωθούν ήδη από το 2013, μια γραμμή έρευνας πάνω σε τεχνολογίες που θα μπορούν να κάνουν την ανάλυση για αξιολόγηση της εμπορικής κατηγορίας του ελαιολάδου με τρόπο αξιόπιστο, γρήγορο, αναπαραγώγιμο και οικονομικό. Μια τέτοια τεχνολογία θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο panel test ή ακόμα να φτάσει να το αντικαταστήσει στο μέλλον. Μέχρι στιγμής, δύο είναι οι τεχνολογίες που έχουν επιτύχει τα πιο αξιόλογα αποτελέσματα: η αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας και η αεριοχρωματογραφία συνδυασμένη με τη φασματομετρία ιοντικής κινητικότητας. Έχει γίνει μελέτη με διάφορα μαθηματικά μοντέλα διαχείρισης δεδομένων, ώστε να ταυτοποιηθούν οι σχετικές ενδείξεις που κατατάσσουν τα δείγματα των παρθένων ελαιολάδων.

Μόλις τα μοντέλα αυτά τελειοποιηθούν, θα χρειαστεί να σχεδιαστεί ένα πλάνο πιστοποίησης και μεταφοράς της τεχνολογίας στον επιχειρηματικό ιστό, πράγμα που είναι, άλλωστε και ο στόχος της δημιουργίας του κλιμακίου που έχει το όνομα Sensolive-Oil.