258.773 χιλιάδες βιοκαλλιεργητές στην Ε.Ε.

 

AGROKTIMA


Συνολικά 258.774 καλλιεργητές και 10 εκατομμύρια εκτάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι αφιερωμένα στη βιολογική καλλιέργεια, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η Ιταλία (45.969), η Ισπανία (30.502) και η Πολωνία (25.944), με τους περισσότερους βιοκαλλιεργητές.

Η Ερευνητική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μόλις δημοσίευσε αυτά τα στοιχεία, που δείχνουν ότι η βιολογική παραγωγή, βιώσιμη και με σεβασμό στο περιβάλλον, παρουσιάζει κάθε χρόνο σημαντικά στοιχεία ανάπτυξης και βρίσκεται στο κέντρο της συζήτησης ως προς τα διατροφικά οφέλη της σε σύγκριση με τα συμβατικά.

Το 2013, σύμφωνα με τα τελευταία παγκόσμια διαθέσιμα στοιχεία, οι καταναλωτές ξόδεψαν 22.200 εκατομμύρια ευρώ σε ολόκληρη την Ένωση, σημειώνοντας αύξηση έξι τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και σχεδόν διπλάσια αύξηση από το 2004, όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν στα 10.200 εκατομμύρια ευρώ.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης είναι συγκεντρωμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, πάνω από τα τρία τέταρτα των σχεδόν δύο εκατομμυρίων βιοκαλλιεργητών σε όλο τον κόσμο είναι εγκατεστημένοι στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι οι κοινοτικές χώρες εξακολουθούν να κρατούν τα ηνία σε αυτόν τον τομέα, λόγω της μεγάλης ζήτησης, την αυστηρή νομική προστασία και την υποστήριξη που λαμβάνει η βιολογική παραγωγή. Ξεχωρίζει τη Γερμανία, όπου η βιολογική αγορά παράγει περίπου 7.600 εκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (4.400 ευρώ), το Ηνωμένο Βασίλειο (2.100 ευρώ) και την Ιταλία (2.000 εκατ. ευρώ).

Επί του παρόντος, βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων η αναθεώρηση του κοινοτικού κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή, η οποία δεν τυγχάνει της υποστήριξης και της συναίνεσης του συνόλου του τομέα, καθώς επίσης έχει αμφισβητηθεί και από ορισμένα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι εάν τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία τον Ιούνιο, θα αποσύρει την πρότασή της για αναθεώρηση.

Εν τω μεταξύ, σήμερα το απόγευμα στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής Μartin Häusling πρόκειται να παρουσιάσει έκθεση για την αναθεώρηση του εν λόγω κανονισμού.