Περιφερειακούς προπονητές Beach Volley αναζητά η Π.Ο.Π.!

 

beach_volley


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Περιφερειακών Ομοσπονδιακών Προπονητών (Π.Ο.Π) στο BEACH VOLLEY απευθύνει

η E.O.ΠΕ στις ακόλουθες περιοχές ευθύνης των Ενώσεων & ΤΕ ΕΟΠΕ:
Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (Ε.Σ.ΠΕ.Π.)
Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Αθηνών & Ανατολικής Αττικής (Ε.Σ.Π.Α.Α.Α.)
Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Δυτικής Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.)
Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Κρήτης (Ε.Σ.ΠΕ.Κ.)
Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Κεντρικής Ελλάδος (Ε.Σ.ΠΕ.Κ.ΕΛ.)
Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Δυτικής Ελλάδος (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε.)
Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας (Ε.Σ.ΠΕ.Μ.)
Ένωση Πετοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (Ε.ΠΕ.Σ.Θ.)
Ένωση Πετοσφαιρικών Σωματείων Θράκης & Αν. Μακεδονίας (Ε.ΠΕ.Σ.ΘΡ-Α.Μ.)
Τοπική Επιτροπή Πετοσφαίρισης Δωδεκανήσου (Τ.Ε. Δωδεκανήσου)
Τοπική Επιτροπή Πετοσφαίρισης Χίου (Τ.Ε. Χίου)
Τοπική Επιτροπή Πετοσφαίρισης Σάμου (Τ.Ε. Σάμου)
Τοπική Επιτροπή Πετοσφαίρισης Λέσβου (Τ.Ε. Λέσβου)
Τοπική Επιτροπή Πετοσφαίρισης Κυκλάδων (Τ.Ε. Κυκλάδων)
Οι Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές (Π.Ο.Π) BEACH VOLLEY θα είναι συνεργάτες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, σε εθελοντική βάση, ενώ για την πραγματοποίηση του έργου τους, η Ε.Ο.ΠΕ. θα καλύπτει τα έξοδα μετακινήσεων, μετά από προηγούμενη έγκριση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν προπονητική εμπειρία στο beach volley.
Οι Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές:
● Είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία των επιλεγμένων αθλητών των Προεθνικών ομάδων και τον έλεγχό τους.
● Είναι υπεύθυνοι για όλους τους αθλητές – αθλήτριες αναπτυξιακών ηλικιών όλων των ομάδων της περιφέρειας τους.
● Είναι άμεσοι συνεργάτες των Ομοσπονδιακών Προπονητών.
● Παρακολουθούν και καταγράφουν παιδιά με αξιοπρόσεκτη αθλητική εξέλιξη σ’ όλη την περιφέρεια ευθύνης τους.
● Παρακολουθούν τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και τα τουρνουά που διοργανώνονται στην περιοχή τους και βοηθούν στην υλοποίησή τους.
● Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις ανάπτυξης της ΕΟΠΕ στην περιοχή τους.
● Συνεργάζονται με την Ε.Ο.ΠΕ. για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών διοργανώσεων beach volley.
● Συμμετέχουν σε επιστημονικές συναντήσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, ανοικτές συζητήσεις και γενικά προωθούν με κάθε τρόπο την βελτίωση της εικόνας του αθλήματός μας στην περιφέρειά τους.
Οι ενδιαφερόμενοι Προπονητές καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013, στο Τμήμα Beach Volley της ΕΟΠΕ (email: beach@volleyball.gr).