Εξαιρούνται τα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων από την ΠΝΠ

 

kede_1_0_1


Όπως φαίνεται, τα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων, με τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή την Τρίτη 5 Μαΐου, εξαιρούνται από τη μεταφορά των κεφαλαίων των αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι, ίσως η ΚΕΔΕ, συλλογικά, να στηρίξει την κυβερνητική προσπάθεια του εσωτερικού δανεισμού.

Το απόγευμα της Τρίτης κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την οποία υπογράφουν ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης και Δ. Μάρδας, καθώς και ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ν. Βούτσης και Γ. Κατρούγκαλος αντίστοιχα.

Η τροπολογία αφορά σε ρύθμιση περί εξαίρεσης των ανταποδοτικών τελών από την υποχρέωση μεταφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδας, με το σκεπτικό «να παραμείνουν στα ταμεία των δήμων και να καλύψουν τις δημόσιες υπηρεσίες για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των οποίων εισπράττονται».

Η ρύθμιση προβλέπει τα εξής:

Υποχρεούται το ελληνικό Δημόσιο σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας (penalties) που μπορεί να προκύψει σε βάρος των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της ζημίας αυτής από τη μεταφορά κεφαλαίων θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Δεν ορίζεται ως υποχρεωτική, αλλά ως δυνητική, η μεταφορά κεφαλαίων τους στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ισχύοντα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα υπερβαίνουν την προσφερόμενη απόδοση των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης.

Τα ποσά που προέρχονται από τα οριζόμενα ανταποδοτικά τέλη (καθαριότητας και φωτισμού, ύδρευσης, απαλλοτρίωσης κ.ά.) εξαιρούνται από την υποχρεωτική εφαρμογή της κατάθεσης των ταμειακών διαθεσίμων και μεταφοράς των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Σημειωτέον ότι στα τέλη του προηγούμενου μήνα, εκπρόσωποι των Δήμων της χώρας είχαν συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Γ. Πατούλης, επικεφαλής της ΚΕΔΕ, είχε δηλώσει ότι ο κ. Τσίπρας είχε υποσχεθεί την εξαίρεση των ανταποδοτικών τελών από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων.

Ακόμη, υπενθυμίζεται ότι η αντιπροσωπεία των δημάρχων είχε ζητήσει από τον κ. Τσίπρα και την εξαίρεση με νομοθετική ρύθμιση των πόρων που είναι ενταγμένοι στους προϋπολογισμούς των Δήμων για την εκτέλεση έργων για τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις, οι οποίες επισύρουν ποινικές ρήτρες για τους ίδιους τους δημάρχους. Ακόμη, είχαν ζητήσει την εξαίρεση με νομοθετική ρύθμιση από τη μεταφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος των προνοιακών επιδομάτων, αλλά και των ποσών που έχουν κατατεθεί στις συνεταιριστικές τράπεζες. Έτσι, είχαν αποφασίσει να μην συμφωνήσουν στη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων, αν ο κ. Τσίπρας δεν τηρούσε τις δεσμεύσεις του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Πέμπτη 7 Μαΐου ξεκινά το συνέδριο της ΚΕΔΕ, κατά τις εργασίες του οποίου αναμένεται να εξεταστεί και πάλι το ζήτημα.