Μεγάλες ανισότητες μεταξύ των συνταξιούχων σε διαφορετικά Ταμεία

 

syntajeis_954110785


Μεγάλες ανισότητες μεταξύ των συνταξιούχων σε διαφορετικά Ταμεία, διαφοροποιήσεις ακόμη και σε ηλικιακή βάση με τις συντάξεις να μειώνονται όσο αυξάνεται η ηλικία των δικαιούχων αλλά και ένα άκρως ανησυχητικό εύρημα, την αύξηση της δαπάνης παρά την πλασματική μείωση των συνταξιούχων, δείχνουν τα στοιχεία του συστήματος Ηλιος, για τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά, η δαπάνη για την καταβολή συντάξεων σε 2.654.198 δικαιούχους ανήλθε σε 2,338 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015, όταν τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, δαπανήθηκαν 2,331 δισ. ευρώ για την πληρωμή συντάξεων σε 2.654.913 άτομα. Μάλιστα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μείωση των συνταξιούχων είναι πλασματική και οφείλεται στη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Συνολικά, τον Ιανουάριο εκδόθηκαν 15.661 νέες συντάξεις, από τις οποίες οι 8.678 είναι κύριες και οι 6.983 επικουρικές. Το συνολικό ποσό των καταβαλλόμενων αναδρομικών ανήλθε σε 50,014 εκατ. ευρώ και το ποσό των νέων συντάξεων σε 6,838 εκατ. ευρώ. Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κύριων συντάξεων εντοπίζεται στο ΙΚΑ (54,7%). Από τους νέους, οι μισοί (52%) είναι ηλικίας 56-61 και 62-67 ετών. Αντίστοιχα, διακόπηκαν λόγω θανάτου ή γάμου (στις συντάξεις χηρείας) 7.864 συντάξεις συνολικού κόστους 3,6 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία του συστήματος Ηλιος δείχνουν και τις μεγάλες διακυμάνσεις στο ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων. Το 22,14% των συνταξιούχων (448.107) λαμβάνουν σύνταξη γήρατος έως 500 ευρώ (μεικτά), όταν το μέσο εισόδημα των συνταξιούχων γήρατος ανέρχεται στα 956,83 ευρώ.

Από το σύνολο των συνταξιούχων, 759.033 άτομα, δηλαδή το 28,59%, είναι ηλικίας έως 65 ετών, ενώ άλλα 458.019 άτομα είναι 66-70 ετών.

Το σύστημα Ηλιος δείχνει βέβαια και τη διαφοροποίηση μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία συνταξιούχων που λόγω χαμηλών μισθών λαμβάνουν μικρότερη σύνταξη, και των νέων, που λαμβάνουν σημαντικά υψηλότερη σύνταξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση σύνταξη των 210.156 συνταξιούχων που είναι μεταξύ 56 και 60 ετών, είναι 1.086,89 ευρώ, όταν οι 442.145 συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 76 και 80 ετών, λαμβάνουν μέση σύνταξη 789,51 ευρώ. Υπάρχουν επίσης, 105.869 συνταξιούχοι ηλικίας 51-55 ετών με μέση παροχή 971,08 ευρώ, όπως και 12.519 συνταξιούχοι μεγαλύτεροι από 95 ετών, με μέση σύνταξη 676,70 ευρώ.

Συνολικά, το 23% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 41% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Να σημειωθεί εδώ, ότι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου ή αναπηρίας.

Από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων ανά συνταξιούχο παρατηρείται πως 1.295.219 συνταξιούχοι λαμβάνουν 1 μόνο σύνταξη, 948.425 λαμβάνουν 2 συντάξεις και 332.437 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις. Πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις.

kathimerini