Νέο πρόγραμμα για 3.600 ανέργους του ΟΑΕΔ

 

oaed_34


Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης σε ειδικότητες της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, που στόχο έχει την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων 3.600 νέων ανέργων εγγεγραμμενων του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 24 ετών και τον εφοδιασμό τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας.

Στην υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος, βάσει προγραμματικής σύμβασης με το αρμόδιο Υπουργείο, συμπράττουν, μεταξύ άλλων, η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Όπως τόνισε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «με το Πρόγραμμα αυτό, Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας απαντάμε μαζί σε ορισμένες από τις βασικότερες προκλήσεις της σημερινής εποχής: Την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, τη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και κυρίως την περαιτέρω ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού της οικονομίας. Στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα στηρίζονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και από τις εξαγωγές προσδοκούμε τη δημιουργία προϋποθέσεων οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντική η επιτυχία του Προγράμματος, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα τεχνογνωσίας που συχνά καταγράφεται ως προς την εξαγωγική στρατηγική, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και να αυξηθεί η εξαγωγική της βάση».

Το Πρόγραμμα Μέσω του προγράμματος θα παρασχεθούν εξειδικευμένες και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και κατάρτιση και πιστοποίηση στους νέους ανέργους, με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους, ώστε να αποτελέσουν σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα Εξωστρέφειας, κομβικής σημασίας για την Ελληνική Οικονομία.