Οι τρεις «πληγές» των ΑΕΙ: «Λιμνάζοντες» φοιτητές, ελλείψεις και υποδομές

 

9FE6659B1F6927832CACC52F7747490C


Έχουν αξιολογηθεί 33 πανεπιστήμια

Οι «λιμνάζοντες» φοιτητές, τα προβλήματα ή ελλείψεις στις υποδομές, η δυσαναλογία του αριθμού διδασκόντων προς διδασκομένους, αλλά και ο μεγάλος αριθμός εισακτέων, είναι μερικά από τα προβλήματα που εντοπίζονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας (ΑΕΙ και ΤΕΙ), όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΔΙΠ).

Σύμφωνα με το μέλος της ΑΔΙΠ, Μαρία Λαζαρίδου, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ, τα αποτελέσματα και τις λεπτομερείς αναλύσεις του οποίου η Αρχή σκοπεύει να αποστείλει στα πανεπιστήμια, προς ενημέρωσή τους, εντός του καλοκαιριού.

Αξιολογήθηκαν 21 ΑΕΙ και 12 ΤΕΙ (όπως προέκυψαν από το σχέδιο «Αθηνά») και συνολικά 439 τμήματα, από τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη περίπου 50 τμήματα (που άλλαξαν τίτλο από το σχέδιο «Αθηνά»).

Από τις παρατηρήσεις των αξιολογητών προκύπτουν πολλές θετικές εκτιμήσεις, αλλά και ορισμένες αρνητικές. Μεταξύ των θετικών αποτιμήσεων περιλαμβάνεται το υψηλό επίπεδο των μελών ΔΕΠ ή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ, το αξιόλογο ερευνητικό έργο (σε σχέση με την χρηματοδότηση) και οι διεθνείς συνεργασίες, τα ικανοποιητικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, η ανεπτυγμένη κινητικότητα των φοιτητών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας, η ανάπτυξη δεσμών με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς κ.ά.

Στις αρνητικές παρατηρήσεις που αφορούν στα ΤΕΙ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων (κάτι που ισχύει και για τα ΑΕΙ), η μη εφαρμοσμένη έρευνα, ο ανεπαρκής αριθμός μόνιμων μελών εκπαιδευτικού προσωπικού, προβλήματα στις υποδομές και στα εργαστήρια κ.ά.

«Κάποιες παρατηρήσεις μπορούν να θεραπευτούν από τα τμήματα και τα ιδρύματα και άλλες από το κράτος. Για παράδειγμα οι “λιμνάζοντες” φοιτητές, οι υποδομές ή ο αριθμός των εισακτέων, λίγο οφείλονται στα τμήματα» δήλωσε η κυρία Λαζαρίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, το επόμενο διάστημα θα γίνει το λεγόμενο feedback των δεδομένων της ΑΔΙΠ προς τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα ευρήματα που προέκυψαν, ενώ θα ακολουθήσει η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και η αξιολόγηση των ιδρυμάτων, δύο πολύ σημαντικά θέματα για την ανώτατη εκπαίδευση.