ΕΚΤ προς τράπεζες: Προσοχή στη διαχείριση της ρευστότητας

 

a3ad141e3c9538d52cb46ad01d2cb136_XL


Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», η προειδοποίηση της ΕΚΤ προς τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ήρθε μέσω εγγράφου που απέστειλε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM), που έχει αναλάβει την εποπτεία των συστημικών τραπεζών από τον περασμένο Νοέμβριο, στο πλαίσιο της τραπεζικής ενοποίησης.

Στο έγγραφο, ο SSM προτρέπει τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές με τη διαχείριση της ρευστότητάς τους και να αποφεύγουν τοποθετήσεις σε στοιχεία ενεργητικού που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να πάρουν ρευστότητα, φωτογραφίζοντας εμμέσως πλην σαφώς τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, που αποτελούν μία από τις πηγές χρηματοδότησης για άμεση ρευστότητα, όσο η χώρα αδυνατεί να δανειστεί από τις αγορές και στερείται και τις δόσεις του προγράμματος. Η παρέμβαση του SSM συνιστά προειδοποίηση προς τις τράπεζες να αποστασιοποιηθούν από επικείμενες τοποθετήσεις σε εκδόσεις εντόκων, καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρα για δανεισμό από τον ELA.

Όπως σημειώνει η «Καθημερινή», αξιολογώντας το περιεχόμενο του εγγράφου, τα νομικά τμήματα των τραπεζών θεωρούν επί της ουσίας ότι η συμμόρφωση με τη σύσταση είναι υποχρεωτική. Το ερώτημα που θα τεθεί με τη μορφή διλήμματος είναι τι θα πράξουν το προσεχές διάστημα εάν κληθούν να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου, συμμετέχοντας στην ανανέωση ή στην αγορά νέων ομολόγων και φυσικά τα περιθώρια που έχουν στο πλαίσιο της εποπτείας τους από την ΕΚΤ να αγνοήσουν μια τέτοια προτροπή – σύσταση.

Όπως έγραφε το Newmoney.gr, το ύψος των επιπλέον κεφαλαίων που θα κληθούν να συνεισφέρουν οι ελληνικές τράπεζες έως τον Μάρτιο ανέρχεται στα 4,5 – 5 δισ. ευρώ.  Ωστόσο, εάν συνεχιστεί ο εκτροχιασμός των φορολογικών εσόδων, είναι πολύ πιθανό το ποσό αυτό να αυξηθεί και να απαιτηθεί η άντληση μέσω των έκτακτων εντόκων γραμματίων ποσού της τάξης των 3 δισ. ευρώ, αυξάνοντας και το συνολικό ύψος της επιπλέον ρευστότητας που θα πρέπει να διαθέσουν οι τράπεζες, στα 5,5 έως και 6,5 δισ. ευρώ και αν υπολογιστεί και το ποσό που θα πρέπει να καλύψουν οι τράπεζες τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο στο πλαίσιο της αναχρηματοδότησης των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου,  το συνολικό ποσό εκτινάσσεται στα 8,5 – 9 δισ. ευρώ.

Το Δημόσιο μέχρι τώρα έχει εκδώσει έντοκα συνολικού ύψους 15 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν αγοραστεί από τις εγχώριες τράπεζες. Βάσει του Μνημονίου, από τα 15 δισ. ευρώ οι τράπεζες μπορούν να αξιοποιούν ως ενέχυρο για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ μέχρι 3,5 δισ. ευρώ, ποσό που έχουν ήδη αντλήσει.