Κατά μία θέση υποχώρησε η Ελλάδα στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας

720_155151_4d278a9d51-9eabe3e5ba0c47b7


Η Ελλάδα, για το 2017, κατέγραψε υποχώρηση κατά μια (1) θέση στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας και πλέον βρίσκεται στην 57η θέση μεταξύ 63 χωρών, από την 56η θέση την οποία είχε καταλάβει κατά το προηγούμενο έτος.

Την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY) εκδίδει κάθε χρόνο το παγκοσμίου φήμης business school της Λωζάνης (Ελβετία), IMD.

Σημειώνουμε ότι η αξιολόγηση και τα αποτελέσματα αφορούν το έτος 2016.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα και οι προτάσεις του ΣΒΒΕ

Α] Η θέση της Ελλάδας στη συνολική κατάταξη μεταξύ των 63 χωρών
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 57η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 63 χωρών που μελετώνται από το διεθνές ινστιτούτο, σημειώνοντας ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ κατά μια (1) θέση σε σχέση με την περυσινή της κατάταξη.
Η επιδείνωση της κατάταξης της χώρας μας με όρους ανταγωνιστικότητας αποδίδεται στην τριπλή επιδείνωση των κατηγοριών δεικτών:
α) της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» – πτώση κατά τρεις (3) θέσεις,
β) της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» – υποχώρηση κατά δυο (2) θέσεις, και,
γ) των «Υποδομών – πτώση κατά μια (1) θέση.

Υπογραμμίζουμε ότι η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (WCY) του IMD, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο «εργαλείο» διεθνών επενδυτών στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε χώρες και περιφέρειες, για την εξαγωγή της απόφασής τους που αφορά στην επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης των διεθνών τους δραστηριοτήτων.

Β] Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 63 χωρών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας, είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδοτικότητα», στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα», και στις «Υποδομές».

Συγκεκριμένα, στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών η κατάταξη της Ελλάδας το 2017 σε σχέση με το 2016 είναι η ακόλουθη:

• Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην εξηκοστή πρώτη θέση (61η) για το 2017, υποχωρώντας κατά τρεις (3) ολόκληρες θέσεις σε σχέση με το 2016, (Η Ελλάδα είναι στην κατάταξη «τρίτη» από το τέλος)
• Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα υποχωρεί κατά δύο (2) θέσεις, καταλαμβάνοντας επίσης την 61η θέση, ίδια δηλαδή όπως και στην «Οικονομική Αποτελεσματικότητα» σημειώνοντας την τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 63 χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα. (Κι εδώ η Ελλάδα είναι στην κατάταξη «τρίτη» από το τέλος)
• Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται στασιμότητα. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται 57η όπως ακριβώς και το 2016, και, τέλος,
• Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επίσης επιδείνωση της κατάταξης της χώρας μας κατά μια θέση: συγκεκριμένα από την 38η θέση του 2016, η χώρα μας για το 2017 κατατάσσεται στην 39η θέση, οπισθοδρομώντας και επιστρέφοντας περίπου στη θέση που κατείχε το 2014.

Η επιδείνωση κατά τρεις (3) θέσεις στην κατηγορία δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» οφείλεται στην ταυτόχρονη επιδείνωση των δεικτών: «Εγχώρια Οικονομία», που από την 54η θέση του 2016 βρέθηκε στην 60η και «Διεθνές Εμπόριο» που από την 35η θέση το 2016, πλέον η χώρα μας βρίσκεται στην 40η.
Ομοίως, η υποχώρηση κατά δυο (2) θέσεις στην κατηγορία δεικτών «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα» εξηγείται από την πτώση κατά πέντε (5) ολόκληρες θέσεις στην κατηγορία «Φορολογική Πολιτική», όπου πλέον η χώρα μας από την 55η θέση βρίσκεται στην 59η.
Τέλος, η πτώση της χώρας μας στην κατηγορία «Υποδομές», εξηγείται με την υποχώρηση της υποκατηγορίας «Υγεία και Περιβάλλον» κατά πέντε (5) θέσεις (από την 27η στην 32η θέση)

Γ] Οι πέντε (5) κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας

Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) η πτώση της Ελλάδας κατά μια (1) θέση στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD για το 2017, συνιστά, όπως άλλωστε είχαμε επισημάνει σχετικά και κατά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των περασμένων ετών, ένα ακόμη μήνυμα προς την κυβέρνηση για εντατικοποίηση των προσπαθειών προς την κατεύθυνση της ανάταξης της οικονομίας της χώρας και για το σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων.
Με βάση τις επιδόσεις της χώρας μας στους 260 δείκτες (ποσοτικούς και ποιοτικούς) που αξιολογούνται από το IMD στο πλαίσιο της εξαγωγής των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (WCY), το διεθνούς φήμης ινστιτούτο IMD θεωρεί ότι οι πέντε (5) κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, κατά το 2017, είναι:

1. Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, για την αναπτυξιακή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από αυτές,
2. Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, για την υποβοήθηση της λειτουργίας τους και για την υλοποίηση επενδύσεων,
3. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός οικονομικού προγράμματος αναπτυξιακής εξισορρόπησης, για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών,
4. Η θεσμοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος, και,
5. Η αύξηση των εγχώριων επενδύσεων, μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. (ΣΔΙΤ)

Το διεθνές τοπίο ανταγωνιστικότητας κατά το 2017

Δ] Οι χώρες που πρωταγωνιστούν παγκοσμίως
Για το 2017, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) υποχωρούν στην 4η θέση της κατάταξης του συνολικού δείκτη ανταγωνιστικότητας, από την 3η που βρίσκονταν το 2016, παραχωρώντας την πρώτη θέση στο Χονγκ-Κονγκ για 2η συνεχόμενη χρονιά. (η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD υπολογίζει τη συγκεκριμένη περιφέρεια της Κίνας ως διακριτή οικονομία από την Κίνα) Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελβετία όπως και πέρυσι, ενώ στην 3η θέση «ανεβαίνει» για το 2017 η Σιγκαπούρη, από την 4η θέση στην οποία βρισκόταν το 2016.
Όπως σημειώνει ο καθηγητής Arturo Bris, Διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του IMD, οι πλέον ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν ταυτόχρονα δυο χαρακτηριστικά: «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα» και «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα». Οι δυο αυτοί παράγοντες τις οδηγούν σε καταστάσεις υψηλής παραγωγικότητας, που επιδρά καταλυτικά στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.
Αυτές οι χώρες έχουν θεσμοθετήσει και λειτουργούν ένα «φιλικό» προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον δραστηριοποίησης, το οποίο είναι πραγματικά «ανοικτό» στην ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τον ιδιωτικό τομέα και ενθαρρύνει έμπρακτα την παραγωγική δραστηριότητα. Ως παράδειγμα για τα παραπάνω, ο καθηγητής Bris αναφέρει την Κίνα, της οποίας η βελτίωση το 2017 κατά επτά (7) ολόκληρες θέσεις (από την 25η στην 18η) προέρχεται ακριβώς από την πολυετή προσήλωσή της στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και την διαρκή προσπάθεια για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά «οδηγεί» την οικονομία και στη συνέχεια επιδρά θετικά στη βελτίωση της διακυβέρνησης και στην περαιτέρω αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Τέλος, υπογραμμίζει στη δήλωσή του ο καθηγητής Bris, ότι ήταν αναμενόμενη η κατάταξη στις τελευταίες θέσεις χωρών όπως η Ουκρανία (60η), η Βραζιλία (61η) και η Βενεζουέλα (63η) εξ’ αιτίας των πολλών πολιτικών προβλημάτων, άρα της πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας, και των αναταραχών που ταλαιπωρούν τις συγκεκριμένες χώρες τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, η πολιτική αστάθεια αποτελεί τη βασική πηγή για «φτωχή διακυβέρνηση» που τελικά επιδρά αρνητικά στην κατάταξη των χωρών αυτών στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας.