ΟΔΔΗΧ: Αυτά χρωστάει η Ελλάδα

 

xrimata_708


Στα 312,6 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της κεντρικής διοίκησης στις 30 Απριλίου.

Αυτό αναφέρουν μεταξύ άλλων τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη βουλή από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, έπειτα από αίτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σταθά να ενημερωθεί πόσα οφείλει η χώρα προς το ΔΝΤ, την ΕΚΤ, την ΕΕ, προς κάθε χώρα μέλος χωριστά, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα το Χρέος Κεντρικής Διοίκησης στις 30.4.2015 είναι 312,6 δισ., after swaps και συγκεκριμένα:

 • Εντοκα γραμμάτια: 14.943.985.150
 • Ομόλογα: 39.380.106.240
 • Ομόλογα ANFA: 7.309.342.288
 • Ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ: 19.874.176.528
 • Δάνεια από την ΤτΕ: 4.265.072.006
 • Ειδικά διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων): 7.094.520.535
 • Λοιπά δάνεια εξωτερικού: 5.081.086.468
 • Δάνεια από EFSF: 130.909.000.000
 • Δάνεια από κράτη μέλη της ευρωζώνης: 52.900.000.000
 • Δάνεια από ΔΝΤ: 20.634.653.567
 • Βραχυπρόθεσμα δάνεια (repos): 10.286.954.529
 • Σύνολο: 312.679.022.950

Το ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι το καθαρό ποσό που πρέπει να καταβληθεί για χρεολύσια από την 1η Μαΐου έως το τέλος του 2015 είναι 13,1 δισ., δεδομένου ότι οι πληρωμές που εμφανίζονται εντός του ιδίου έτους (25,2 δισ.) είναι αναχρηματοδοτούμενο χρέος (έντοκα γραμμάτια και repos). Αντίστοιχα για τόκους θα πρέπει να καταβληθεί στο ίδιο διάστημα ποσό το οποίο σήμερα είναι στα 3,1 δισεκατομμύρια.

Παράλληλα, ο ΟΔΔΗΧ διαβίβασε και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής χρέους της Κεντρικής Διοίκησης από τις 30 Απριλίου. Αυτό είναι:

 • 2015: 38,328 δισ.
 • 2016: 7,227 δισ.
 • 2017: 9,648 δισ.
 • 2018: 4,600 δισ.
 • 2019: 13,628 δισ.
 • 2020: 5,080 δισ.
 • 2021: 5,154 δισ.
 • 2022: 6,907 δισ.
 • 2023: 9,208 δισ.
 • 2024: 8,964 δισ.
 • 2025: 7,419 δισ.
 • 2026: 8,059 δισ.
 • 2027: 8,062 δισ.
 • 2028: 7,469 δισ.
 • 2029: 6,893 δισ.
 • 2030: 7,220 δισ.
 • 2031: 6,723 δισ.
 • 2032: 9,523 δισ.
 • 2033: 6,780 δισ.
 • 2034: 9,520 δισ.
 • 2035: 9,247 δισ.
 • 2036: 9,316 δισ.
 • 2037: 12,813 δισ.
 • 2038: 12,516 δισ.
 • 2039: 13,401 δισ.
 • 2040: 6,369 δισ.
 • 2041: 7,292 δισ.
 • 2042: 7,682 δισ.
 • 2043: 10,100 δισ.
 • 2044: 6,23 δισ.
 • 2045: 8,13 δισ.
 • 2046: 4,83 δισ.
 • 2047: 5,9 δισ.
 • 2048: 2,5 δισ.
 • 2050: 500 εκ.
 • 2053: 2 δισ.
 • 2054: 6,3 δισ.
 • 2057: 1,13 δισ.

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων από το ΔΝΤ είναι:

 • 2015: 5,498 δισ.
 • 2016: 2,995 δισ.
 • 2017: 708 εκατ.
 • 2018: 1,763 δισ.
 • 2019: 2,046 δισ.
 • 2020: 2,046 δισ.
 • 2021: 2,046 δισ.
 • 2022: 1,910 δισ.
 • 2023: 1,338 δισ.
 • 2024: 284 εκατ.