Πως το Δημόσιο έχασε 1,5 δισ. ευρώ έσοδα από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

 

xrimata-dimosio-708


Οριστικά και αμετάκλητα, με τη «βούλα» του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να διεκδικήσει 1,48 δισ. ευρώ από τους οφειλέτες του, καθώς αυτά τα φέσια χαρακτηρίζονται, πλέον, ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Αναζητώντας κανείς τις αιτίες αυτής της απώλειας, θα πρέπει να ανατρέξει στις απίστευτες καθυστερήσεις όλων των προηγούμενων ετών, στις παλινωδίες και στις παραλείψεις όλων όσων υποτίθεται ότι ασχολήθηκαν με την αντιμετώπιση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που συσσωρεύθηκαν στα ράφια των εφοριών, χωρίς να υπάρξει στην πραγματικότητα σχεδιασμός για το πώς πρέπει να εισπραχθούν. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται, άλλωστε, στα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, όπου πέρα από τις οφειλές ύψους 19 δισ. ευρώ, οι οποίες δημιουργήθηκαν την τελευταία διετία και θα μπορούσαν να αποδοθούν στην κρίση, υπάρχει ένας απίστευτος όγκος οφειλών 55 δισ ευρώ, που «χτίστηκε» τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να κουνήσει κανείς το δαχτυλάκι του.

Τι έγινε το 2014; Σύμφωνα με το απολογιστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ, τα έσοδα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, με αρμοδιότητα την είσπραξη χρεών μεγαλοοφειλετών, ανήλθαν σε 395,5 εκ. ευρώ, έναντι στόχου 350 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 217,32 εκ. ευρώ εισπράχθηκαν το Β΄ εξάμηνο.

Αναλυτικότερα, κατά το διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014 η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξη προέβη σε 55.579 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 114 παραγγελίες κατάσχεσης, αναγγελίες χρεών πτωχών και εγγραφές υποθηκών και υποβλήθηκαν 49 αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ειδικά για τους πλειστηριασμούς ακινήτων επισημαίνεται ότι το έτος 2014 έλαβαν χώρα 18 πλειστηριασμοί για σύνολο οφειλών 140.862.105 ευρώ, εκ των οποίων οι 17 (για σύνολο οφειλών 146.506.437 ευρώ) έλαβαν χώρα το Β΄ εξάμηνο του 2014.