Σημαντική πτώση κερδών ανακοίνωσε η ΔΕΗ

2281974


Σημαντική πτώση κερδών και εσόδων εμφάνισε η ΔΕΗ το α’ εξάμηνο του 2017.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 14,4 εκατ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο έναντι 57,1 εκατ. ευρώ που ήταν το περυσινό πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας βουτιά 74,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο β’ τρίμηνο, σύμφωνα με την capital.gr στα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας αναγνωρίσθηκε κέρδος από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους € 198,6 εκατ., το οποίο σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 172,2 εκατ. λόγω διαφοράς στην αξία συμμετοχής της ΑΔΜΗΕΑ.Ε. μεταξύ της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ υποχώρησε σε 2,484 δισ. ευρώ το α΄εξάμηνο από 2,664 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 6,8%.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2017 κατά € 250,8 εκατ. (46,8%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2016, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 11,5% έναντι 20,1%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αρνητική επιβάρυνση –συνολικού ύψους € 274,6 εκατ.- από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η χρέωση για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), και οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ σε τιμές κάτω του κόστους. Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι η αρνητική επιβάρυνση των παραγόντων αυτών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στο α’ τρίμηνο του έτους (€ 196,7 εκατ.) έναντι του β΄ τριμήνου (€ 77,9 εκατ.).

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στο β’ τρίμηνο, η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ήταν, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια μηδενική, έναντι αύξησης € 104,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2017 και € 180 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα την σημαντική ανάκαμψη του EBITDA σε € 161,1 εκατ. και του αντίστοιχου περιθωρίου σε 14,4% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο όταν το EBITDA ήταν € 123,6 εκατ. και το αντίστοιχο περιθώριο ήταν 9%.

Εάν δεν υπήρχαν οι επιβαρύνσεις από ΕΛΑΠΕ και ΝΟΜΕ, το EBITDA του β’ τριμήνου 2017 θα ήταν € 239 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά € 48,7 εκατ. ή 25,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και το περιθώριο EBITDAθα ήταν 21,4% έναντι 15,2% πέρυσι.

Στο β’ τρίμηνο, στα αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας αναγνωρίσθηκε κέρδος από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους € 198,6 εκατ., το οποίο σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 172,2 εκατ. λόγω διαφοράς στην αξία συμμετοχής της ΑΔΜΗΕΑ.Ε. μεταξύ της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου.
Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2017 διαμορφώθηκαν σε € 42,3 εκατ. έναντι € 92,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2016. Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 14,4 εκατ. έναντι € 57,1 εκατ.