Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες

 

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ


Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας μειώθηκαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ.

Οι ελληνικές καταθέσεις έπεσαν από τα 145 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα στα 139 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, το πιο χαμηλό επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είχαν ξεπεράσει τα 240 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009.