Στο 7,2% του ΑΕΠ το έλλειμμα της Ελλάδας το 2015

 

debt-656x410


Στα 12,8 δισ. ευρώ ή 7,2% του ΑΕΠ ανήλθε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2015, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat.

Το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2015 ανήλθε στα 311,5 δισ. ευρώ (176,9% επί του ΑΕΠ).

Πιο αναλυτικά:

– Το ΑΕΠ της Ελλάδος το 2015 ανήλθε στα 176,02 δισ. ευρώ, από 177,5 δισ. ευρώ το 2014.

– Αυξήθηκαν οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστού του ΑΕΠ, καθώς ανήλθαν σε 55,3%, από 50,7% του ΑΕΠ το 2014.

– Αύξηση παρουσίασαν τα δημόσια έσοδα το 2015, στο 48,1% του ΑΕΠ, από 47,0% του ΑΕΠ το 2014.

– Το δημόσιο χρέος το 2015 μειώθηκε στα 311,4 δισ. ευρώ, από 319 δισ. ευρώ το 2014.

debt