Έρχονται προσλήψεις σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια μέσω ΟΑΕΔ στην Πελοπόννησο

 

oaed2


Σε λίγες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ, η προκήρυξη για τις περίπου 8450 θέσεις κοινωφελούς εργασίας από τις οποίες 550 θέσεις θα είναι και για την Πελοπόννησο, οι οποίες θα αφορούν προσλήψεις ανέργων σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.

Οι προσλήψεις μέσω του ΟΑΕΔ αφορούν σχολικές μονάδες σε δημοτικά ,γυμνάσια και λύκεια, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), και σε Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), καθώς και στους φορείς επίβλεψης.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, νέοι άνεργοι (από 18 έως 29 ετών), μακροχρόνια άνεργοι ή άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν στα σχολεία είναι καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι, νηπιαγωγοί (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), ψυχολόγοι (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ), υπάλληλοι Κοινωνικής Εργασίας – κοινωνικοί λειτουργοί (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ), επιστάτες (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΣΜΕΑΕ), λογοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ), εργοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ), φυσιοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ), σχολικοί νοσηλευτές (ΣΜΕΑΕ), ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΣΜΕΑΕ), οδηγοί σχολικών λεωφορείων (ΣΜΕΑΕ) και συνοδοί σχολικών λεωφορείων (ΣΜΕΑΕ).

Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.