Αγωνία για τις μισθώσεις παραλιών του Δήμου Τριφυλίας από τους ενδιαφερόμενους

 

vromoneri


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας κατά την συνεδρίαση του στις 28 Απριλίου 2015 αποφάσισε κατά πλειοψηφία την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για τους χώρους αιγιαλού και παραλίες του Δήμου. Μάλιστα, στην ιδια συνεδρίαση είχε εγκρίνει τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καθοριζόμενων χώρων, με τους όρους του Διαγωνισμού να καταρτίζονται από την Οικονομική Επιτροπή και την δημοπρασία να διεξάγεται από Αρμόδια Επιτροπή.

Ένα μήνα μετά την σχετική απόφαση και ακόμη δεν έχει γίνει η δημοπρασία και ενώ έχει προκληθεί μια τεράστια αναστάτωση στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές για χρόνια. Παράταση στην αγωνία για τους ενδιαφερόμενους αναμένεται να δοθεί μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του gargalianoionline.gr, εαν δεν υπάρξει παράταση στην ημερομηνία (είχε λήξη η ΚΥΑ που είχε εκδοθεί την 1 Ιουνίου), που είναι πολύ πιθανό να συμβεί, τότε οι δημοπρασίες θα περάσουν στην αρμοδιότητα της κτηματικής υπηρεσίας με ότι συνεπάγεται αυτό.

Το 2013 το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να ορίσει συνυπεύθυνες στις μισθώσεις τις κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες. Αιτία, η βεβαιότητα ότι τα χρήματα που απέδιδαν οι δήμοι στο Δημόσιο ήταν ελάχιστα σε σχέση με τα πραγματικά τους έσοδα, μεγάλο μέρος των οποίων κινούνταν «κάτω από το τραπέζι». Τα έσοδα όντως αυξήθηκαν άμεσα, αλλά οι κτηματικές υπηρεσίες παρέλυσαν. Μία υπηρεσία με 1 ή 2 μηχανικούς για 20 παραλίες δεν είναι σε θέση να κάνει ελέγχους. Ας μην ξεχνάμε ότι οι κτηματικές υπηρεσίες έχουν επιπλέον την ευθύνη της χάραξης του αιγιαλού, των μισθώσεων των κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών και πολλά άλλα, με ελάχιστο προσωπικό.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που εξεδόθη στις 21/5/2015, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης, θα συνάπτονται μόνο από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας και τους ενδιαφερόμενους, με το αντάλλαγμα 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του οικείου Δήμου

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι στην 9η παράγραφο του άρθρου 14 της ως άνω Κ.Υ.Α. ορίζεται:«Ομοίως, από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους, η διαδικασία δημοπρασίας θα διενεργείται από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, εξαιρουμένων των δημοπρασιών που έχουν ήδη προκηρυχτεί μέχρι την 31η Μαΐου εκάστου έτους παραχώρησης της παρούσας, οι οποίες ολοκληρώνονται από το Δήμο.

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ που εξεδόθη στις 21/5/2015 πατώντας εδώ.