Αγώνες πόλο στο Βρωμονέρι τη δεκαετία του 1940!

 

123


Από το φωτογραφικό αρχείο του Αθανάσιου Τερζάκη.