Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων σε περιοχές της Μεσσηνίας

 

4147ca3af8bf81f64b5d738c371bfecb_L


Η ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε 5 κοινότητες της Μεσσηνίας ξεκινάει στις 6 Ιουνίου και θα διαρκέσει για 2 μήνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΧΑ Α.Ε., η ανάρτηση που θα γίνει στα Γραφεία Κτηματογράφησης, αφορά τις κοινότητες Ελαιοχωρίου, Μικρομάνης, Καρτερολίου, Μαυρομματίου Παμίσου και Πιπερίτσας.

Αντίστοιχα η ίδια διαδικασία θα γίνει και για τους προκαποδιστριακές κοινότητες Αγ. Ιωάννου Λακεδαίμονος, Αφισίου, Κλαδά, Μαγούλας, Μυστρά και Παρορείου της Π.Ε. Λακωνίας

Οποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα στην προθεσμία των 2 μηνών, να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι 4 μήνες. Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι τις 18 Μαΐου 2018. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Από την έναρξη της ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995, που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.