Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

 

DSC_0575


Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τριφυλίας κ. Καλκαβούρας, η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Σας  γνωρίζουμε ότι για λόγους ανωτέρας βίας (Άρθρο 2 παρ.10 της 254/2011 ΑΔΣ Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) οι προγραμματισμένες Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας για την 10-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 και 20.30  για τις οποίες έχετε ενημερωθεί με τα αριθ.23487/06-11-2017 και 23489/06-11-2017 έγγραφά μας, αναβάλλονται  για την 15-11-2017 ημέρα Τετάρτη  και κατά τις ίδιες ώρες.

Ο Λόγος αναβολής είναι αναγκαίος προκειμένου να υπάρξει πλήρη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων  τόσο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και  για  τα εκτός της ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να τεθούν.

      Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αριθ.23487/06-11-2017 και 23489/06-11-2017 έγγραφά μας (Προσκλήσεις).