Ανατέθηκε η μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία του Πεταλιδίου

petalidi


Ανατέθηκε, μετά από διαγωνισμό, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η σύνταξη της «Μελέτης αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου», με προϋπολογισμό 1.750.000 €, ενώ δεσμευμένο είναι το ποσό των 575.000 €.
Η μελέτη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι αφορά στη διερεύνηση και πρόβλεψη των ακτομηχανικών φαινομένων και στην πρόταση και μελέτη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών.

Πέρυσι ο διαγωνισμός
Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης διενεργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2016 και υπέβαλαν προσφορά 6 μελετητικά σχήματα.
Επί αυτού, το Μάρτιο, δύο μελετητικά γραφεία κατέθεσαν ενστάσεις, οι οποίες τον προηγούμενο μήνα εκδικάσθηκαν από τις αρμόδιες Επιτροπές του Υπουργείου και απερρίφθησαν.
Η αρμόδια επιτροπή έκρινε ως πλέον  συμφέρουσα, προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 189.393,81 € πλέον ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 59,11%, αυτή η οποία υποβλήθηκε από την σύμπραξη των Γραφείων Μελετών «Α.Δ.Κ. Αρώνης –Δρέττας –Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.-Δ.Τ. “ΑΔΚ ΑΕ” – Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ».
Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, του Υπουργείου, σε πρόσφατη απόφασή της, ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανάθεσε τη μελέτη για την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή του Πεταλιδίου στο συγκεκριμένο μελετητικό γραφείο που μειοδότησε.

tharrosnews.gr