Ανατέθηκε η μελέτη για το Μιναγιώτικο φράγμα

 

news-29421012015214512


Εγκρίθηκε με  απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη –Οριστική Μελέτη Φράγματος Μιναγιώτικου & Οριστική Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου» Δ. Πύλου Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας, ποσού 1.567.930,20 €.

Πρόκειται, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Ελένη Αλειφέρη, για ένα έργο πνοής, που θα ωφελήσει πολλαπλώς την ευρύτερη περιοχή. Θα αρδευτούν περίπου 35.000 στρέμματα,  γεγονός που αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής ,με παράλληλη θετική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον.