Αρχίζουν κατεδαφίσεις στον αιγιαλό της Καλαμάτας

 

bc4555c11dfbc53b775c3a3d0f6802aa_L


Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ανατίθεται στο Δήμο Καλαμάτας και στις Τοπικές Αρχές το έργο της κατεδάφισης παρανόμου κτίσματος στον αιγιαλό.