Ασφαλτόστρωση στο Ριζόμυλος – Κορώνη

 

0913470001437423259


Τους όρους της διακήρυξης και τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την ασφαλτόστρωση στο δρόμο Ριζόμυλος – Κορώνη, εντός των ορίων των Χράνων, προϋπολογισμού 245.000 ευρώ, πρόκειται να εγκρίνει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο είναι προϋπολογισμού 245.000 ευρώ.