Ασφαλτόστρωση της οδού Πήδασος – Μεθώνη

 

ÔÑÉÊÁËÁ - ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÁÓÖÁËÔÏÓÔÑÙÓÇÓ (ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ // EUROKINISSI)


Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση της οδού Πήδασος – Μεθώνη» υπέγραψαν, χθες το πρωί, ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Καφαντάρης, ως εκπρόσωπος του Δήμου Πύλου-Νέστορος και ο κ. Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωπος της εταιρείας «Αφοί Παναγιωτόπουλοι Ο.Ε. ».

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 403.308 €, με εγκεκριμένη πίστωση προερχόμενη από το Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και Εθνική Δαπάνη και θα ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών.

«Ένα έργο μείζονος σημασίας για τους δημότες μας, ξεκινά. Η σύνδεση των δύο περιοχών με τον καινούριο δρόμο ήταν χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Ο Δήμος ανταποκρίνεται ακόμα μία φορά  στην ανάγκη του πολίτη» σημειώνει ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτρης Καφαντάρης.