Αυτός είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Τριφυλίας για το 2018 – Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

 

foroi


Ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2018 ανέρχεται στα 20.613.939,74 ευρώ και είναι μειωμένος σε σχέση με τον περσινό κατά 1.579.105,87 ευρώ.

Στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, θα συζητηθεί η έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τριφυλίας, για το οικονομικό έτος 2018. Μάλιστα, χθες εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο διαμορφωμένος προϋπολογισμός του Δήμου Τριφυλίας του 2018, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών, με την αρνητική ψήφου του μοναδικού εκπροσώπου των μειοψηφιών, κ. Αλέκου Κουτρουμπή.

Ο νέος προϋπολογισμός του Δήμου είναι μειωμένος σε σχέση με τον περσινό κατά 1.579.105,87 ευρώ. Στο τελικό σχέδιο προς ψήφιση απεικονίζεται η εκτίμηση, απαρίθμηση και ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό αριθμό, των εσόδων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να πληρωθούν κατά το νέο οικονομικό έτος. Στην εισηγητική έκθεση για το νέο προϋπολογισμό που συντάσσεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες και από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών κα. Κωνσταντέλλου, μπορεί κανείς να δει ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία που αποτυπώνουν και την οικονομική κατάσταση του Δήμου αλλά και τις προοπτικές.

Στον πίνακα με τα τακτικά έσοδα του Δήμου φαίνεται να υπάρχει μείωση της τάξεως του 1εκ. ευρώ, με το ποσό για το 2017 να είναι στα 7.832.134 ευρώ, ενώ για το 2018 στα 6.751.683 ευρώ. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό δαπανών, και συγκεκριμένα στην ενότητα των επενδύσεων φαίνεται πως υπάρχει σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα, για το έτος 2017 οι επενδύσεις για έργα του δήμου ανήλθαν 3.343.098 ευρώ ενώ για το έτος 2018 το ποσό ανέρχεται στα 2.206.328 ευρώ, με το ποσοστό μείωσης να είναι περισσότερο από 30%.

Δείτε παρακάτω τους πίνακες με τα στοιχεία:

17 32