Δήμος Τριφυλίας: Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)

e6be31ffdc2e92284b68d22d4db9075d_LΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)” για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,

καλούνται

τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν. 2646/98 που έχουν έδρα τον Δήμο Τριφυλίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πλαίσιο δράσης του Δήμου Τριφυλίας μέχρι την Παρασκευή 23/01/2015. (Υπεύθυνη: κα Κανελλοπούλου Αθανασία, τηλ. 2761360721)

Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν. 2646/98 να δηλώσουν την εθελοντική τους συμμετοχή στο πλαίσιο δράσης του Δήμου Τριφυλίας μέχρι την Παρασκευή 23/01/2015. (Υπεύθυνη: κα Κανελλοπούλου Αθανασία, τηλ. 2761360721).

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ