Δήμος Τριφυλίας: Συνεδριάζει την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 13:30 η Oικονομική Επιτροπή

 

169


Συνεδριάζει την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 13:30 η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.
Στην πρόκληση που υπογράφει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευστάθιος Ανδρινόπουλος περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2013.
2) Απ’ευθείας ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση γεώτρησης στη θέση “Σταθάκη Αμυγδαλιές” Γαργαλιάνων».
3) Απ’ευθείας ανάθεση του έργου «Εργασίες δοκιμαστικής άντλησης γεώτρησης Λεύκης – Γαργαλιάνων».
4) Απ’ευθείας ανάθεση του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών Καρυών – Βανάδας – Προδρόμου».
5) Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης κι απ’ευθείας ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή τουαλετών 1ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων»
6) Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με το αν προκύπτει υποχρέωση αποζημίωσης από πλευράς του Δήμου για ατύχημα από πτώση δένδρου εντός των ορίων της πόλεως Κυπαρισσίας.
7) Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου (ισόγειο του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Σελλά, Τ.Κ. Τριπύλης).
8) Ορισμός δικηγόρου επί αγωγής του Νικολάου Λιακάκη του Δημ. κατά των: α) Δήμου Τριφυλίας, ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Αυλώνος και β) Ιωάννη Φιλντίση του Κων., πρώην Δημάρχου Δήμου Αυλώνος.
9) Ορισμός δικηγόρου επί αγωγής των: α) ετερόρρυθμης εταιρείας «ΣΟΦΙΑ ΔΕΔΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και β) Χρήστου Δέδε του Θεοδ. κατά του Δήμου Τριφυλίας.
10) Επανακαθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου «Συνδέσεις Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ.Φιλιατρών».