Δήμος Τριφυλίας: 32η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

12


32η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (29-10-2013), ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης, στο πιο κάτω θέμα:
1. Ενημέρωση – συζήτηση – απόφαση για τις δομές Υγείας του Δήμου Τριφυλίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ