Δημοπρατήσεις έργων αγροτικής οδοποιίας στη Χώρα και τσιμεντοστρώσεων δρόμων στην Πύλο

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ1-526x330


Τεχνικά έργα αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Κοινότητα Χώρας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ, δημοπρατεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος. Η δημοπρασία θα γίνει στις 27 Ιουνίου, στο Δημαρχείο της Πύλου. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ιδίους πόρους.

Εργο τσιμεντοστρώσεων δημοτικών οδών στον οικισμό της Πύλου, προϋπολογισμού 39.999,99 ευρώ, δημοπρατεί ο Δήμου Πύλου – Νέστορος, στις 4 Ιουλίου. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.