Δρομος Γαργαλιάνοι – Ρωμανού: Εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με τις αποζημιώσεις από τους δικηγόρους Τ. Λαμπούση & Β. Μαρίνη στην βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων

romnos-gargalianoi


Πρόσκληση προς τους πληττόμενους ιδιοκτήτες και αιρετούς σχετικά με τις αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων, που δεν έχουν δοθεί ακόμη, του δρόμου Γαργαλιάνων – Ρωμανού από τους πληρεξούσιους δικηγόρους  Τ. Λαμπούση και Β. Μαρίνη.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των ιδιοκτητών στο κείμενο αναφέρουν τα εξής:

Όπως ίσως γνωρίζετε, για την απαλλοτρίωση του δρόμου Γαργαλιάνων –Ρωμανού, δεν έχει καταβληθεί κανένα χρηματικό ποσόν αποζημιώσεως για 130 περίπου ιδιοκτησίες, παρά το ότι αυτές έχουν καταληφθεί ήδη από τον νέο δρόμο.

Η άνω αδικία έχει αναστατώσει τους πληττόμενους ιδιοκτήτες οι οποίοι επιθυμούν, την άμεση αποζημίωσή τους. Για τον λόγο αυτό οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους Β. Μαρίνη και Τ. Λαμπούσης διοργανώνουν μια εκδήλωση ενημέρωσης, στην οποία έχουν κληθεί ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και όλοι οι αιρετοί Μεσσηνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για να μας ενημερώσουν σχετικά με τους λόγους για τους οποίους προέκυψε το άνω πρόβλημα και σχετικά τον τρόπο επίλυσής του.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, για την δημιουργία του δρόμου ΡΩΜΑΝΟΥ –ΠΥΛΟΥ, για τους οποίους δεν έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κανένα χρηματικό ποσόν, έναντι της οφειλόμενης προς αυτούς αποζημίωσης, να προσέλθουν την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2015 και ώρα 11,30 π.μ. στην βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων, για να γίνει ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση αυτή, από τους δικηγόρους ΤΡΥΦΩΝΑ ΛΑΜΠΟΥΣΗ και ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΗ.

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να παραστούν:

- Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης.

-Οι Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου για την Μεσσηνία κ Μαντάς, κ Νικολάκου και κ Αλειφέρη.

- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μεσσηνίας όλων των παρατάξεων.

-Ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Κατσίβελας.

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Β. ΜΑΡΙΝΗ

Τ. ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ