Εθνικό Πάρκο Κυπαρισσιακού θέλει το Συμβούλιο της Επικρατείας

vounaki-kolpos3_0


Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι ναι μεν να προστατευτεί η έκταση του «Περιφερειακού Πάρκου Κόλπου Κυπαρισσίας» και των γύρω περιοχών, όπου φιλοξενείται η θαλάσσια χελώνα Caretta Caretta, αλλά πρέπει να γίνουν ορισμένες ουσιαστικές τροποποιήσεις στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και να ξαναπάει στο ΣτΕ για νέα επεξεργασία.

Ειδικότερα, σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» αναφέρεται ότι, στο Ε’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορούσε τη νομιμότητα χαρακτηρισμού του «Περιφερειακού Πάρκου Κόλπου Κυπαρισσίας» και των γύρω περιοχών όπως Θίνες, Στροφυλιά, Κακόβατος, παραλιακό δάσος της Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, τον κόλπο της Κυπαρισσίας, Κατάκολο, κ.λπ., όπως επίσης καθορίζει τους όρους και περιορισμούς δόμησης στην εν λόγω περιοχή.

Οι επίμαχες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000.

Στο νότιο τμήμα του Κυπαρισσιακού Κόλπου, μεταξύ του ποταμού Νέδα και του Αρκαδικού, και ειδικότερα στις παραλίες Ελαία, Αγιαννάκης, Βουνάκι και Καλό Νερό, εμφανίζεται η εντονότερη αναπαραγωγική δραστηριότητα της caretta caretta. Η περιοχή αυτή αποτελεί τον πυρήνα του βιοτόπου ωοτοκίας και εκτιμάται ότι συγκεντρώνει, κατά μέσο όρο, πάνω από το 82% της συνολικής ωοτοκίας στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.

Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος αξιολογείται ως η δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της caretta caretta στη Μεσόγειο. Πάντως όλη η περιοχή του «Περιφερειακού Πάρκου Κόλπου Κυπαρισσίας» είναι φοβερά μεγάλης οικολογικής αξίας και σπουδαιότητας.

Να διευκρινιστεί ότι ο χαρακτηρισμός ορισμένων περιοχών ως φυσικών πάρκων «αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, καθώς και στη διατήρηση της οικολογικής ποιότητας ευρύτερων περιοχών της χώρας, με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι το επίμαχο πάρκο έχει τις νομοθετικές εκείνες προϋποθέσεις, να ονομασθεί Εθνικό Πάρκο αντί Περιφερειακό που το χαρακτηρίζει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και ο χαρακτηρισμός του ως περιφερειακού δεν είναι νόμιμος.

Σε άλλο σημείο της υπ’ αριθμ. 32/2015 γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος υπογραμμίζεται ότι πρέπει να οριοθετηθούν οι οικισμοί  που εμπίπτουν στις περιοχές Natura, ενώ ζήτημα νομιμότητας τίθεται από τους δικαστές ως προς το όριο αρτιότητας και ελάχιστης κατάτμησης των οικοπέδων στις επίμαχες περιοχές.

Ενστάσεις εκφράζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ως προς την επιτρεπόμενη χρήση των επίμαχων περιοχών, όπως είναι η ιππασία, καθώς θα υπάρξει κίνδυνος για τις φωλιές της χελώνας caretta caretta και στα αμμοθινικά συστήματα της περιοχής.

Επίσης, αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι ορισμένες περιοχές, όπως είναι η Κυπαρισία και η δημοτική ενότητα Αυλώνος παρατηρείται αύξηση των εκτάσεων που είναι καλλιεργούμενες.

Τέλος, το ΣτΕ ζητεί να ληφθούν υπόψη από το αρμόδιο υπουργείο οι παρατηρήσεις που έχει κάνει στη γνωμοδότησή του και να κατατεθεί άμεσα και πάλι για νέα νομοτεχνικού επιπέδου επεξεργασία.