Επερώτηση Αλευρά για την στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωση των τειχών του κάστρου Κυπαρισσίας

 

1087__MG_1506


Επερώτηση κατέθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος Παναγιώτης Αλευράς για την στερέωση των βραχωδών πρανών και την θεμελίωση των τειχών του κάστρου Κυπαρισσίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αλευράς αναφέρει στην επερώτηση:

«Είναι γνωστά, και για πολλά χρόνια, τα προβλήματα που παρουσιάζει το κάστρο της Κυπαρισσίας κυρίως όσον αφορά την κατάσταση διατήρησής του.

Για τον σκοπό αυτό η 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, έχει εκπονήσει τις αναγκαίες μελέτες για τη στερέωσή του.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού, υπέβαλε πρόταση στις 30 Απριλίου 2014, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για ένταξη της πράξης ‘Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του κάστρου Κυπαρισσίας’, στον άξονα Προτεραιότητας 08 ‘Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου’ του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ/ ΕΣΠΑ, με πλήρη φάκελο (μελέτες – άδειες – εγκρίσεις κλπ) και συνολικού προϋπολογισμού 1.725.000 ευρώ.

Επειδή έχει παρέλθει αρκετός χρόνος και δεν υπάρχει καμία απάντηση, στα αρμόδια όργανα του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επειδή τον Σεπτέμβριο 2014 με τις έντονες βροχοπτώσεις, τα προβλήματα οξύνθηκαν με την αποκόλληση κτιστού τμήματος διαστάσεων 0,50×2,00μ. από τον κεντρικό τετράπλευρο πύργο του κάστρου.

Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο αποκόλλησης ή κατάρρευσης και άλλων λίθων από τη στέψη του πύργου.

Επειδή, όπως έχετε δηλώσει κατά τις επισκέψεις σας στην περιοχή ότι είναι έργο σημαντικό και πρώτης προτεραιότητας η ένταξή του στο ΕΣΠΑ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο Κος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Εάν και πότε θα εγκριθεί η ένταξή του στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ/ ΕΣΠΑ.

Ποιες άλλες παράλληλες ενέργειες έχουν γίνει για αποκατάσταση των ζημιών στον πύργο του κάστρου, στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του.»