Επιδότηση επενδύσεων μέσω του Leader – Υποβολή προτάσεων έως 15 Ιουλίου [λίστα με περιοχές]

news-42919062012143421


Στα πλαίσια του LEADER του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προκυρήχθηκε η 6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλουν τις προτάσεις τους με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 15/07/2015.
Το ποσοστό επιδότησης όσον αφορά ιδιωτικές επενδύσεις είναι 50% και φθάνει έως το 100% για ΟΤΑ και μη κερδοσκοπικούς φορείς.
Τα υπομέτρα/ δράσεις που προκυρήχθηκαν είναι τα ακόλουθα:
L123α           Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
L311-2Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
L312-2Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
L312-3Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την Α΄ μεταποίηση
L313-6Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
L313-7Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
L313-8Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
L321-1Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
L321-2Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
L322-1Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
L323-1Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση –σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
L323-4Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική /αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά
Οι υποψήφιοι φορείς θα πρέπει να βρίσκονται στις ακόλουθες δημοτικές/τοπικές κοινότητες:
1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:
Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας: Τοπ. Κοινότητες: Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Σπερχογείας,
Δημοτική Ενότητα Άριος, Δημοτική Ενότητα Θουρίας: Τοπ. Κοινότητες: Άνθειας, Αιθαίας, Θουρίας, Μικρομάνης), Δημοτική Ενότητα Αρφαρών: Τοπ. Κοινότητες  Πλατέος, Πηδήματος.
2. ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δημοτική Ενότητα Μεσσήνης: εκτός του σχεδίου πόλης της τ.κ.  Μεσσήνης
Δημοτική Ενότητα Αίπειας
Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου: Τοπ. Κοινότητες: Αχλαδοχωρίου, Δάρα, Καρποφόρας, Πεταλιδίου.
3. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Δημοτική Ενότητα Κορώνης, Δημοτική Ενότητα Μεθώνης, Δημοτική Ενότητα Νέστορος, Δημοτική Ενότητα  Πύλου.
4. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας: Τοπ. Κοινότητες: Αρμενίων, Ραχών, Σπηλιάς, Φαρακλάδας και οι εκτός σχεδίου πόλης περιοχές της τοπ.  Κυπαρισσίας
Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων: εκτός του σχεδίου πόλης της τοπ. κοιν. Γαργαλιάνων
Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών: εκτός του σχεδίου πόλης της τοπ.  κοιν. Φιλιατρών
00(2)